Võ lâm kiếm vương 3d mới nhất cho android, ios, apk

     
Thời gian: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 cùng 22h35 mặt hàng Ngày.Xuất hiện khi máy chủ OpenBeta sau 3 ngày.

Bạn đang xem: Võ lâm kiếm vương 3d mới nhất cho android, ios, apk

Võ Lâm Cao ThủBản đồ với Phần thưởng

Thác Bạt đánh Uyên (Kim)

Bản thiết bị xuất hiện: Tây Tháp Lâm (Cấp 45).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 500, 5000.Vũ khí thiếu hụt Lâm Đao / Côn, Thiên Nhẫn Đao / Thương cung cấp 50, 60.

Vân Tuyết đánh (Mộc)

Bản đồ dùng xuất hiện: tây bắc Lư Vĩ Đãng (Cấp 45).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 500, 5000.Vũ khí Thiên vương vãi Thương / Chùy, Ngũ Độc Đao / Chưởng cấp 50, 60.

Dương Liễu (Thủy)

Bản vật xuất hiện: Tây Long Hổ Huyễn Cảnh (Cấp 45).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 500, 5000.Vũ khí Côn Lôn tìm / Đao, Võ Đang tìm / Khí cấp 50, 60.

Vạn Lão Điên (Hỏa)

Bản đồ vật xuất hiện: Cửu Lão Động 2 (Cấp 45).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 500, 5000.Vũ khí Đường Môn Tụ Tiễn / Phi Đao, Nga My tìm / Chưởng cung cấp 50, 60.

Hình vấp ngã Đầu (Thổ)

Bản đồ vật xuất hiện: thân Yến Tử Ổ (Cấp 45).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 500, 5000.Vũ khí Minh Giáo tìm / Chùy, mẫu Bang Côn / Chưởng cung cấp 50, 60.

Cao Sĩ hiền hậu (Thổ)

Bản đồ dùng xuất hiện: vào Bách Hoa Trận (Cấp 45).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 500, 5000.Vũ khí Thúy yên ổn Kiếm / Đao, Đoàn Thị kiếm / Chỉ cấp cho 50, 60.

Võ Lâm Cao Thủ cấp 75
Thời gian: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 với 22h35 mặt hàng Ngày.Xuất hiện khi máy chủ OpenBeta sau 7 ngày.Võ Lâm Cao ThủBản đồ cùng Phần thưởng

Thần yêu mến Phương Vãn (Kim)

Bản vật xuất hiện: Hoàng Lăng Đoàn Thị (Cấp 75).

Xem thêm: Lỗi 401 Unauthorized Là Gì, Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Unauthorized Error

Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 750, 7500.Vũ khí Thiên Nhẫn Đao / Thương, dòng Bang Côn / Chưởng cung cấp 70, 80 tất cả thuộc tính Thời gian gây bỏng.

Triệu Ứng Tiên (Mộc)

Bản thứ xuất hiện: Mê Cung Sa Mạc (Cấp 75).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 750, 7500.Vũ khí Thiên vương Thương / Chùy, thiếu Lâm Đao / Côn cung cấp 70, 80 tất cả thuộc tính Thời gian lâu thương.

Hương Ngọc Tiên (Thủy)

Bản trang bị xuất hiện: Cửu Nghi Khê (Cấp 75).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 750, 7500.Vũ khí Võ Đang Khí / Kiếm, Côn Lôn kiếm / Đao cấp 70, 80 tất cả thuộc tính Thời gian gây choáng.

Man Tăng Bất Giới (Hỏa)

Bản trang bị xuất hiện: Thục cương cứng Sơn (Cấp 75).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 750, 7500.Vũ khí Nga My tìm / Chưởng, Đoàn Thị kiếm / Chỉ, Thúy yên ổn Kiếm / Đao cung cấp 70, 80 có thuộc tính Thời gian có tác dụng chậm.

Nam Quách Nho (Thổ)

Bản đồ xuất hiện: Kê cửa hàng Động (Cấp 75).Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bạc 750, 7500.Vũ khí Đường Môn Tụ Tiễn / Bẫy, Ngũ Độc Đao / Chưởng, Minh Giáo tìm / Chùy cấp cho 70, 80 tất cả thuộc tính Thời gian suy yếu.

Võ Lâm Cao Thủ cấp cho 95
Thời gian: 15h35, 19h35 với 22h35 mặt hàng Ngày.Xuất hiện nay khi sever mở giới hạn cấp 99.Võ Lâm Cao ThủBản đồ với Phần thưởng

Như tè Thúy (Kim)

Bản đồ gia dụng xuất hiện: sắc đẹp Lặc Xuyên (Phong Kiếm) và thốt nhiên các bạn dạng đồ 95 (Huyết Kiếm)Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài bác Võ Lâm Cao Thủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa (Tỉ lệ ra cao nhất), ThổBạc 1000, 10000.Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Trương Thiện Đức (Mộc)

Bản trang bị xuất hiện: Miêu Lĩnh (Phong Kiếm) và đột nhiên các phiên bản đồ 95 (Huyết Kiếm)Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài xích Võ Lâm Cao Thủ Kim (Tỉ lệ ra cao nhất), Mộc, Thủy, Hỏa, ThổBạc 1000, 10000.Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Giả Dật sơn (Thủy)

Bản đồ mở ra (Ngẫu Nhiên): Vũ Di tô (Phong Kiếm) và hốt nhiên các bạn dạng đồ 95 (Huyết Kiếm)Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ (Tỉ lệ ra cao nhất)Bạc 1000, 10000.Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ô tô Thành (Hỏa)

Bản thứ xuất hiện: Phong Đô Quỷ Thành (Phong Kiếm) và tình cờ các phiên bản đồ 95 (Huyết Kiếm)Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim, Mộc, Thủy (Tỉ lệ ra cao nhất), Hỏa, ThổBạc 1000, 10000.Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Trần Vô Mệnh (Thổ)

Bản vật xuất hiện: Gia Dụ quan lại (Phong Kiếm) và tự dưng các bản đồ 95 (Huyết Kiếm)Phần thưởng (Ngẫu nhiên):Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim, Mộc (Tỉ lệ ra cao nhất), Thủy, Hỏa, ThổBạc 1000, 10000.Huyền Tinh 3, 4, 5, 6, 7, 8.


Chuyên mục: Tin Tức