Vệ hồn cá voi trắng

     

Đây là Vệ hồn PvP huyền thoại của phiên bạn dạng Tháp vô vàn có cấp độ và công dụng cao rộng Vệ hồn Cuồng Phong.

Bạn đang xem: Vệ hồn cá voi trắng

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn huyền thoại Cá voi riêng, bao gồm hiệu ứng không giống nhau.

*


Chỉ số

MảnhChỉ sốKết hợp về tối đa
1Sinh lực 4522 ~ 6460 2 chiếc ngẫu nhiên: ⦁ 238 ~ 340 Phòng thủ ⦁ 238 ~ 340 tránh mặt ⦁ 238 ~ 340 Đỡ đòn ⦁ 238 ~ 340 phòng vệ Chí mạng340
2Sinh lực 4732 ~ 6760 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 249 ~ 356 Chí mạng ⦁ 249 ~ 356 đúng mực ⦁ 2490 ~ 3560 sinh lực ⦁ 249 ~ 356 phòng thủ356
3Sinh lực 4949 ~ 7070 2 loại ngẫu nhiên: ⦁ 260 ~ 372 Chí mạng ⦁ 260 ~ 372 đúng chuẩn ⦁ 260 ~ 372 bảo vệ ⦁ 260 ~ 372 phòng vệ Chí mạng372
4Sinh lực 5166 ~ 7380 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 272 ~ 388 Chí mạng ⦁ 272 ~ 388 đúng đắn ⦁ 2720 ~ 3880 sức khỏe ⦁ 272 ~ 388 Né tránh388
5Sinh lực 5593 ~ 7990 2 cái ngẫu nhiên: ⦁ 294 ~ 420 Chí mạng ⦁ 294 ~ 420 đúng mực ⦁ 2940 ~ 4200 sinh lực ⦁ 294 ~ 420 phòng thủ Chí mạng420
6Sinh lực 5810 ~ 8300 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 306 ~ 437 Chí mạng ⦁ 306 ~ 437 đúng chuẩn ⦁ 3060 ~ 4370 sức khỏe ⦁ 306 ~ 437 bảo vệ Chí mạng437
7Sinh lực 6027 ~ 8610 2 loại ngẫu nhiên: ⦁ 317 ~ 453 chính xác ⦁ 3170 ~ 4530 sức khỏe ⦁ 317 ~ 453 phòng vệ ⦁ 317 ~ 453 bảo vệ Chí mạng453
8Sinh lực 6237 ~ 8910 2 chiếc ngẫu nhiên: ⦁ 328 ~ 469 đúng mực ⦁ 3280 ~ 4690 sức khỏe ⦁ 328 ~ 469 phòng thủ ⦁ 328 ~ 469 phòng thủ Chí mạng469

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ được cộng hiệu ứng riêng khi thu thập được tích lũy được đủ cỗ Vệ hồn Cá voi trắng:

Kiếm Sư

*

Dũng khí Gunma

Số mảnhHiệu ứng
3Phi Ưng Kiếm thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Thăng Hoa ngay cạnh thương tăng 75%

Có năng lực kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cung cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi white tăng 5000 bảo vệ và 700 bớt sát thương.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Võ Sư

*

Danh dự của Taywong

Số mảnhHiệu ứng
3Ảo Ảnh Cước thời hạn hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Lưu Tinh Cước gần kề thương tăng 130%

Có kỹ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cấp cho 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng ngự và 700 bớt sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Pháp Sư

*

Phước lành của Onmyung

Số mảnh
3Băng Giáp thời hạn hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Trói Hồn thời hạn hồi giảm 15%

Có kĩ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cung cấp 10 lúc bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi white tăng 5000 phòng vệ và 700 sút sát thương.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Cuồng Long

*

Vệ hồn Jinwong

Số mảnhHiệu ứng
3Khiên Đá thời hạn hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Đóng Cọc gần cạnh thương tăng 70%

Có kỹ năng kích hoạt cảm giác Cá voi trắng cấp cho 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng thủ và 700 sút sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Sát Thủ

*

Myo Khéo léo

Số mảnhHiệu ứng
3Thế Thân thời hạn hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Liên hoàn Kích sát thương tăng 165%

Có tài năng kích hoạt cảm giác Cá voi trắng cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp.

Trong cảm giác Cá voi white tăng 5000 phòng thủ và 700 bớt sát thương.

Xem thêm: Điện Thoại Nokia 1110I Đập Đá, Kết Quả Tìm Kiếm Điện Thoại Đập Đá

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Triệu Hồi Sư

*

Tài năng Madun

Số mảnhHiệu ứng
3Bồ Công Anh thời hạn hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Đè Mạnh thời gian hồi bớt 15%

Có kỹ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cấp cho 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 che chở và 700 sút sát thương.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Kiếm Vũ

*

Danh dự kiếm Vũ

Số mảnh
3Chém Thiên Không thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Thăng Hoa cạnh bên thương tăng 75%

Có khả năng kích hoạt cảm giác Cá voi trắng cấp 10 lúc bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng vệ và 700 giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực hiện hành 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Khí Công Sư

*

Ân huệ nội công Sư

Số mảnhHiệu ứng
3Nội Năng Bảo Hộ thời hạn hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Phong Nộ ngay cạnh thương tăng 30%

Có tài năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng thủ và 700 bớt sát thương.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Thuật Sư

*

Mưu lược Thuật Sư

Số mảnh
3Pháo Đài thời hạn hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Trói Hồn Thời gian hồi sút 15%

Có tài năng kích hoạt cảm giác Cá voi trắng cấp cho 10 lúc bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 phòng vệ và 700 giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Cách lấy

Người đùa đổi Đá Thăng Thiên bởi Thanh Long trên NPC Chiến trường.

*

Đá Thăng Thiên

Sau đó chuyển sang mục Vệ hồn nhằm đổi bằng Đá Thăng Thiên.

Mảnh 4, 5 cần thắng 10 trận tại chiến trường Cá voi trắngMảnh 6, 7, 8 yêu cầu thắng 100 trận tại chiến trường Cá voi trắng

*


Chuyên mục: Tin Tức