Tướng 3q mạnh nhất

     

Trận Hình Nước Ngụy

- Về căn bản, những Tướng ngụy điều có khả năng hồi hộ mạnh, có thể kết hợp với nhau tạo thành 1 Động Cơ Bất Tử.

Bạn đang xem: Tướng 3q mạnh nhất

- Động Cơ Bất Tử tức là mỗi lượt giúp Tướng chỉ định phục sinh đủ lượng nộ khí, giúp Tướng những lần ra tay đều rất có thể thi triển được kỹ năng.

- cách chơi Động Cơ bạt tử rất nhiều mẫu mã và linh hoạt, có thể dựa trên Tướng đang sẵn có và nhu cầu cá nhân để tạo nên trận hình Động Cơ bất diệt của riêng mình.

Đội hình gần kề Thương Trận:

(Điển Vi – Trương thích hợp – hứa Chử - Trương Liêu – Tuân Úc)

*

Cách đánh:

• Điển Vi gần cạnh thương bạo kích cao, kết phù hợp với Hứa Chử tiêu diệt đối phương sinh lực thấp, Trương Liêu chợt kích sản phẩm sau.• Trương Hợp khả năng kèm Vô Địch Thuẫn tất cả khả năng bảo đảm đồng nhóm mạnh, Tuân Úc trị liệu tác dụng và trị liệu lúc bị tấn công đảm bảo an toàn khả năng tồn tại của đồng đội.• Đội hình này sẽ kích hoạt được hai team hợp kích Điển Vi + hứa hẹn Chử, Trương Liêu + Trương Hợp, sát thương tăng mạnh.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Điển Vi, gần kề thương bạo kích cao, hoàn toàn có thể đánh trọng yêu đương hoặc khử nhanh đối thủ ở địa chỉ hàng dọc.


địa chỉ 2 Trương Hợp, thi triển khả năng tấn công đơn vị chức năng Tướng địch sản phẩm sau với vô địch thuẫn đảm bảo an toàn đồng team sinh lực tốt nhất, tất cả khả năng bảo vệ mạnh.
vị trí 3 hứa Chử, thi triển khả năng tấn công địch hàng trước kèm truy nã Kích chắc chắn là bạo, khả năng tiêu diệt kẻ thù sinh lực thấp mạnh.

vị trí 4 Trương Liêu, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng sau, có thể kết hợp với Điển Vi, Trương hợp gây công kích chí mạng đến Tướng địch mặt hàng sau.• Vị trí 5 Tuân Úc, trị liệu tác dụng cực cao, năng lực hồi sinh lực khi bị tấn công bảo đảm khả năng tồn tại của đội.• Vị trí 6 Nhân vật, gần cạnh thương cao, sinh lực cũng ko tồi, đánh được chịu đựng đòn được (Tất cả địa điểm đều hoàn toàn có thể hoán đổi).

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quách Gia – Tào Nhân – Hạ Hầu Đôn – Tuân Úc – Trương Hợp.)

*

Cách đánh:

• những hiệu ứng trong đội hình này: trầm mang (câm lặng), choáng, vô địch, hồi sinh lực, khống chế đa dạng kèm hồi phục, đối phương sẽ nằm gọn trong tay ta.• Quách Gia trầm mặc địch sản phẩm trước, Tào Nhân choáng địch sản phẩm dọc, Hạ Hầu Đôn kiên cường phản đòn và có công dụng hồi sinh lực, Trương đúng theo vô địch thuẫn đảm bảo an toàn đồng đội, Tuân Úc trị liệu kết quả cao.• Đội hình này sẽ kích hoạt phù hợp kích Hạ Hầu Đôn+Tào Nhân, Trận Hình trải qua khống chế và bảo vệ, bớt sát yêu đương phe ta, phá hủy kẻ địch.

Phân tích tướng:

địa chỉ 1 Quách Gia, thi triển tài năng gây trầm mặc địch mặt hàng trước, có thể hạn chế địch sản phẩm trước thi triển kỹ năng ở lượt đầu.• địa điểm 2 Tào Nhân, thi triển kỹ năng choáng địch hàng dọc, rất có thể hạn chế địch sản phẩm dọc thi triển tài năng ở lượt đầu.• Vị trí 3 Hạ Hầu Đôn, thi triển kĩ năng tấn công địch mặt hàng dọc, phục hồi sinh lực bản thân, có công dụng phản đòn mạnh, có thể khắc chế phe địch một mình diệt tướng mạo (Vị trí 2, 3 hoàn toàn có thể hoán đổi).• Vị trí 4 Tuân Úc, trị liệu công dụng cực cao, khả năng hồi sinh lực khi bị tấn công bảo vệ khả năng sinh tồn của đội.• Vị trí 5 Trương Hợp, thi triển khả năng tấn công đơn vị chức năng Tướng địch sản phẩm sau, vô địch đảm bảo an toàn đồng đội sinh lực phải chăng nhất, bao gồm khả năng bảo đảm an toàn cao.• Vị trí 6 Nhân vật, sát thương cao, sức khỏe cũng ko tồi, tấn công được chịu đựng đòn được (Tất cả vị trí đều hoàn toàn có thể hoán đổi).

Trận Hình Nước Thục

- Thục có chức năng gây ngay cạnh thương lớn, trải qua sát mến bạo kích nhầm hối hả diệt kẻ địch.

- Áp dụng giải pháp một đòn tất win để tốc chiến tốc thắng; hoặc kiềm chế kẻ địch, tàn phá dần dần. Chiến thuật đa dạng với nhiều tổ hợp.

- Tổ hợp khác nhau sẽ có kết quả khác nhau, mục tiêu đều nhằm tạo ra gần cạnh thương cao nhất.

Đội hình tiếp giáp Thương-Bạo Kích:

Mã hết sức – giữ Bị – Trương Phi – Hoàng Trung – quan Vũ.

*

Cách đánh:

• Mã hết sức Tiên Thủ cung ứng hộ thuẫn giảm sát thương đến hàng trước; lưu lại Bị trị liệu khỏe mạnh và lúc bị gần cạnh thương khả năng giúp phục hồi lực toàn đội, đảm bảo an toàn khả năng tồn tại của đồng đội.• Trương Phi, quan tiền Vũ, Hoàng Trung bao gồm lượng gần kề thương cao, nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch.• Đội hình này vẫn kích hoạt hai team hợp kích Mã Siêu+Hoàng Trung, quan lại Vũ+Trương Phi, gây gần kề thương bạo kích mạnh.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Mã Siêu, sau khi thi triển năng lực giúp hàng trước phe ta nhận được Hộ Thuẫn bớt Thương, tăng kỹ năng sống sót của đội.• Vị trí 2 Nhân vật, cạnh bên thương cao, sức lực cũng ko tồi, tiến công được chịu đựng đòn được.• Vị trí 3 lưu lại Bị, kĩ năng trị liệu dạn dĩ và khi bị giáp thương tài năng giúp hồi sinh lực toàn đội, bảo đảm an toàn khả năng tồn tại của đồng đội.• Vị trí 4 Trương Phi, thi triển kỹ năng tấn công địch sản phẩm trước, sinh lực càng thấp gần kề thương càng cao, năng lực sát mến mạnh.• Vị trí 5 Hoàng Trung, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước, hủy diệt nhanh đối phương sinh lực thấp.• địa chỉ 6 quan tiền Vũ, gây gần kề thương đơn vị chức năng hàng trước mạnh, tỉ lệ bạo kích cao, tương thích một bản thân diệt nhanh Tướng thiết yếu của địch sản phẩm trước(Vị trí 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể hoán đổi).

Xem thêm: Chrome Của Tôi Dính Virus Quảng Cáo, Virus Malware Là Gì

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quan Vũ – Từ máy – lưu lại Bị – Bàng Thống – Trương Phi.)

*

Cách đánh:

• ngoại trừ việc đảm bảo khả năng gần kề thương còn tăng kĩ năng khống chế phe địch của Từ sản phẩm và kĩ năng tăng tấn công của Bàng Thống.• Trương Phi, quan Vũ gây tiếp giáp thương mạnh, Bàng Thống tăng công dụng tấn công mang lại toàn đội, giáp thương thêm bạo kích.• Đội hình này đang kích hoạt hai đội hợp kích Bàng Thống+Từ Thứ, quan lại Vũ+Trương Phi, giáp thương đội bạo phổi hơn.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 quan lại Vũ, gây liền kề thương đơn vị chức năng hàng trước mạnh, tỉ lệ thành phần bạo kích cao, phù hợp một mình diệt nhanh Tướng thiết yếu của địch sản phẩm trước, giành lấy ưu thế.• Vị trí 2 từ bỏ Thứ, thi triển tài năng kèm công dụng choáng, khống chế giỏi Tướng địch hàng sau, đứt quãng kỹ năng thi triển của mục tiêu, trì hoãn gần kề thương phe địch.• địa điểm 3 giữ Bị, kỹ năng trị liệu mạnh và lúc bị cạnh bên thương khả năng giúp hồi sinh lực toàn đội, đảm bảo khả năng tồn tại của đồng đội.• Vị trí 4 Bàng Thống, tăng về tối đa gần kề thương giáp thương của Tướng.• địa điểm 5 Nhân vật, cạnh bên thương cao, sức lực cũng ko tồi, đánh được chịu đòn được.• Vị trí 6 Trương Phi, thi triển tài năng tấn công địch mặt hàng trước, sức khỏe càng thấp sát thương càng cao, tài năng sát thương bạo dạn (Tất cả địa điểm đều hoàn toàn có thể hoán đổi).

Trận Hình Nước Ngô

- Ngô có công dụng hỏa công mạnh, với mục tiêu bị thiêu đốt rất có thể tăng tấn công và tăng tỉ trọng khống chế.

- tướng tá hỏa công là nòng cột của đội, thiêu bất chợt kẻ địch, kế tiếp gây gần kề thương bạo phát.

- Đánh luân chuyển quanh khả năng của những Tướng hỏa công có thể kết hòa hợp thành nhiều tổ hợp, phát huy buổi tối đa ưu ráng thiêu đốt.

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Thái Sử từ – Lục Tốn – Lữ Mông – Tôn Quyền – Cam Ninh.)

*

Cách đánh:

• phối hợp Thái Sử tự hỏa công phương châm hàng trước, Lục Tốn hỏa công sản phẩm sau, gây gần kề thương toàn diện phe địch.• Thái Sử Từ phối kết hợp Tôn Quyền, gây sát thương địch sản phẩm trước, Lục Tốn phối hợp Cam Ninh, gây giáp thương địch mặt hàng sau, Lữ Mông khiến cho mục tiêu nấu nung có xác suất kèm công dụng choáng, đạt tối đa mục đích khống chế mục tiêu.• Đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Cam Ninh+Lữ Mông, gây liền kề thương lớn.• Thái Sử Từ, Lục Tốn thiêu đốt toàn vẹn phát huy buổi tối đa năng lực Lữ Mông tấn công toàn thể phe địch kèm hiệu quả choáng.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Thái Sử Từ, thi triển tài năng gây tác dụng thiêu đốt mang lại địch mặt hàng trước.• Vị trí 2 Lục Tốn, thi triển kỹ năng gây tác dụng thiêu đốt mang đến địch sản phẩm sau (Vị trí 1, 2 có thể hoán đổi).• Vị trí 3 Lữ Mông, gây ngay cạnh thương toàn bộ phe địch, kèm kết quả choáng, chế ước phe địch.• Vị trí 4 Tôn Quyền, thi triển khả năng gây tiếp giáp thương đến địch hàng trước, bao gồm tăng giáp thương với mục tiêu bị thiêu đốt.• Vị trí 5 Cam Ninh, thi triển khả năng gây cạnh bên thương khủng cho đối thủ hàng sau, tất cả tăng sát thương với mục tiêu bị thiêu đốt, có tác dụng tiêu diệt cấp tốc địch sản phẩm sau.• Vị trí 6 Nhân vật, liền kề thương cao, sức lực cũng không tồi, tiến công được chịu đòn được (Vị trí 3, 4, 5 rất có thể hoán đổi).

Đội hình cạnh bên Thương-Hàng Trước:

(Thái Sử từ bỏ – Thượng hương thơm – Tôn Quyền – Đại Kiều – tè Kiều.)

*

Cách đánh:

• phối hợp khả năng hỏa công hàng trước của Thái Sử Từ, gây giáp thương và khống chế địch hàng trước.• Thượng Hương, Tôn Quyền gây ngay cạnh thương cho mục tiêu bị thiêu đốt, bạo kích tăng, đái Kiều để cho mục tiêu bị thiêu đốt kèm theo công dụng tê liệt, tổ phù hợp với nhau sẽ gây ra cho địch mặt hàng trước một loạt giáp thương và công dụng khống chế.• Đội hình này sẽ kích hoạt vừa lòng kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Đại Kiều hỗ trợ khả năng tồn tại cho đội, tiểu Kiều tăng sát thương đến đội.

Phân tích tướng:

địa điểm 1 Thái Sử Từ, thi triển kĩ năng gây công dụng thiêu đốt cho địch hàng trước.• Vị trí 2 Thượng Hương, thi triển kỹ năng gây cạnh bên thương lớn cho một kẻ địch sản phẩm trước, bao gồm tăng giáp thương với phương châm bị thiêu đốt.• Vị trí 3 Tôn Quyền, thi triển năng lực gây cạnh bên thương mang lại địch hàng trước, gồm tăng gần kề thương với phương châm bị nung nấu (Vị trí 2, 3có thể hoán đổi).• Vị trí 4 Đại Kiều, thi triển kỹ năng, tấn công thường kèm tác dụng trị liệu liên tục, tăng khả năng sống sót của đội.• Vị trí 5 Nhân vật, gần kề thương cao, sức lực cũng ko tồi, đánh được chịu đựng đòn được (Vị trí 4, 5 có thể hoán đổi).• Vị trí 6 đái Kiều, thi triển kĩ năng khiến kim chỉ nam thiêu đốt kèm hiệu quả tê liệt, tăng sát thương mang lại đồng đội.

Trận Hình Nước Quần Hùng

- Quần Hùng có khả năng khống chế mạnh, đồng thời có công dụng giảm nộ và gây giáp thương độc.

- năng lực khống chế buổi tối đa kéo dãn dài thời gian gây tiếp giáp thương của kẻ địch; tài năng giảm nộ kéo dãn dài thời gian thi triển khả năng của kẻ địch; khả năng gia hạn sát yêu mến trúng độc cực kỳ nổi bật

- lối chơi đội chế ước đa dạng, linh hoạt, có thể áp dụng các tổ hợp chế ước khác nhau, bớt sức mạnh kẻ địch và giành chiến thắng.

Đội hình Độc mến Trận:

Trương Giác – Công Tôn Toản – đưa Hủ – Vu cát – Viên Thiệu.

*

Cách đánh:

• khả năng kèm hiệu quả trúng độc của mang Hủ, Vu Cát bao gồm sát yêu thương cao, gia hạn 2 lượt, số lượt chiến đấu càng lớn, tiếp giáp thương càng cao.• Trương Giác, Công Tôn Toản, Viên Thiệu khống chế kẻ địch tối đa, kéo dãn số lượt chiến đấu, phạt huy kết quả tối nhiều của giáp thương trúng độc.• Đội hình này sẽ kích hoạt hai đội hợp kích Trương Giác+Vu Cát, trả Hủ+Công Tôn Toản, đảm bảo sát thương, chế ước cùng lúc, gây ngay cạnh thương khỏe mạnh hơn.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Trương Giác, thi triển kỹ năng kèm tác dụng trầm khoác (câm lặng), rất có thể hạn chế địch sản phẩm trước thi triển năng lực ở lượt đầu.• Vị trí 2 Công Tôn Toản, thi triển kỹ năng kèm kết quả giảm nộ, rất có thể hạn chế địch hàng sau thi triển kĩ năng ở lượt đầu (Vị trí 1, 2 rất có thể hoán đổi)• địa chỉ 3 trả Hủ, thi triển kỹ năng kèm công dụng trúng độc, hoàn toàn có thể gây gần kề thương trúng độc 2 lượt mang lại địch hàng trước.• Vị trí 4 Nhân vật, gần kề thương cao, sức khỏe cũng không tồi, tiến công được chịu đựng đòn được.• địa điểm 5 Vu Cát, thi triển năng lực kèm tác dụng trúng độc, gây sát thương trúng độc vào 2 lượt cho 3 địch thủ ngẫu nhiên (Vị trí 3, 4, 5 hoàn toàn có thể hoán đổi).• Vị trí 6 Viên Thiệu, thi triển khả năng kèm công dụng tê liệt, khiến phe địch trong 2 lượt thiết yếu đánh thường (không thể hồi nộ), trì hoãn thi triển năng lực lượt kế của phe địch, đạt mục đích kéo dãn số lượt chiến đấu.

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

Trương Giác – Đổng Trác – Vu mèo – Hoa Đà – Hoa Hùng.

*

Cách đánh:

• Vu Cát, Hoa Hùng có khả năng sát yêu quý tốt, Đổng Trác có công dụng sinh tồn mạnh, Trương Giác có khả năng khống chế.• Hoa Đà trị liệu giỏi, giúp tăng kỹ năng sống sót của đồng đội.• Đảm bảo gần kề thương, quy củ này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Trương Giác+Vu Cát, Đổng Trác+Hoa Hùng, giáp thương to gan hơn

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Trương Giác, thi triển kỹ năng kèm kết quả Trầm mặc (câm lặng), hoàn toàn có thể hạn chế địch sản phẩm trước thi triển kỹ năng ở lượt đầu.• Vị trí 2 Đổng Trác, thi triển tài năng kèm Hộ Thuẫn bớt nhiều gần kề thương bắt buộc chịu.• Vị trí 3 Vu Cát, thi triển kỹ năng kèm kết quả trúng độc, gây cạnh bên thương trúng độc trong 2 lượt mang đến 3 kẻ địch ngẫu nhiên.• vị trí 4 Hoa Đà, năng lượng trị liệu giúp team tăng năng lực sinh tồn• địa điểm 5 Nhân đồ gia dụng , ngay cạnh thương mạnh, sức khỏe cao, tấn công chống đỡ phần lớn ổn (Có thể đổi giữa địa điểm 4, 5).• vị trí 6 Hoa Hùng, tướng tấn công mạnh, gây tiếp giáp thương bự lên đối phương hàng ngang, tất cả khả năng ngừng điểm (Vị trí 3, 6 hoàn toàn có thể đổi cho nhau).


Chuyên mục: Tin Tức