Tung hoành tứ hải cửu âm

     

Giới thiệu cách chơi:

Thông qua nút "Tung Hoành Tứ Hải" góc dưới phải giao diện chính mở để vào. Thông qua hoàn thành các cách chơi như "Truy nã", "Thành tựu", "Xếp hạng", "Vượt ải 1 ngày" và "Đổi điểm" có thể nhận được các phần thưởng như "Bách Hiểu Sinh Binh Lục, Hiệp Khách Lệnh, Trực Đảo Hoàng Long, Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan, Tử Hà Đan, Vân Tiêu Đan, Mộ Khí Đan, Võ Tâm Đan, Tôn Hiệu Thế Lực".

Bạn đang xem: Tung hoành tứ hải cửu âm

Mức độ

Phạm vi có thể chọn

Mức 1

Từ Gia Trang, Thẩm Gia Bảo, Thiên Bảo Trại, Bão Độc Trại, Ác Hổ Sơn Trại, Thiên Hương Trà Lâm, Diêm Bang

Mức 2

Sát Nhân Trang, Mộc Vân Trang, Thần Phong Bang, Hổ Khiếu Sơn Trang, Cán Hoa Kiếm Phái

Mức 3

Vạn Thọ Sơn Trang, Tinh Túc Phái, U Linh Sơn Trang, Tung Sơn Kiếm Phái, Liên Hoàn Ổ

Mức 4

Nam Cung Thế Gia, Đông Phương Thế Gia, Yến Môn Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia

Quy tắc mở thưởng:

*
Nội dung mở:

Xếp hạng tôn hiệu.

Danh vọng.

Võ học giang hồ: Tầng 1-3 của 3 bộ võ học Ma Tâm Liên Hoàn Thủ, Đoạt Phách Câu Tâm Thích, Đường Lang Quyền.

Đạo cụ: Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan, Bách Hiểu Sinh Binh Lục, Hiệp Khách Lệnh, Do Thám Lệnh.

Hình thức mở: Thưởng BXH, thưởng qua ải, thưởng mốc lịch sử, đổi điểm.

Thưởng bảng xếp hạng:

Đơn Quán đánh bại xếp hạng 1 nhận tôn hiệu, tính mỗi tuần, có thể nhận thưởng 7 ngày liên tục.

Thưởng qua ải: Sau khi qua ải có thể nhận được phần thưởng (Chân Khí, Danh Vọng), điểm, thêm thời gian khiêu chiến.

Thưởng qua ải 1 ngày:

1. Sau khi qua ải 3, 5, 7...sẽ nhận thưởng (Do Thám Lệnh).

2. Sau khi diệt boss chỉ định nhận thưởng (Bách Hiểu Sinh Binh Lục, Hiệp Khách Lệnh)-nhiệm vụ ngày.

3. Tích lũy Đơn Quán toàn BOSS đều diệt 1 lần nhận thưởng.

Xem thêm: PhầN Kế CủA Inuyasha Phần Mới, Khuyển Dạ Xoa Phần 2 » Anime Vietsub

4. Tích lũy Đơn Quán toàn Boss nhận được đánh giá hạng A.

5. Tích lũy Toàn Quán cùng mức nhận được đánh giá hạng A.

6. Tích lũy Toàn Quán toàn BOSS cùng mức nhận được đánh giá hạng A.

7. Thưởng diệt toàn BOSS Đơn Quán lần đầu.

8. Thưởng đánh giá hạng A toàn BOSS Đơn Quán lần đầu.

9. Thưởng diệt toàn BOSS Toàn Quán cùng mức lần đầu.

10. Thưởng đánh giá hạng A toàn BOSS Toàn Quán cùng mức lần đầu.

11. Thưởng diệt toàn BOSS Toàn Quán các mức lần đầu.

12. Thưởng đánh giá loại Giáp BOSS Toàn Quán các mức lần đầu.

Phần thưởng: Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan, Bách Hiểu Sinh Binh Lục Tập. Đổi thưởng: Dùng điểm qua ải trực tiếp đổi võ học ở giao diện đổi điểm.


Chuyên mục: Tin Tức