Từ điển tiếng ý

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Từ điển tiếng ý

*
*
*

Từ điển Italia Việt.Italian-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn tất cả thể cài đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra từ bỏ điển thuận lợi khi đọc văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, fan học rộng biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : tự điển máy tính
descriptor dictionary : từ điển biểu đạt
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : trang bị tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu kế bên
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích hợp
machine dictionary : từ điển sản phẩm
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn thông tinXem thêm: Hướng Dẫn Cách Scan Trên Điện Thoại Android, Phần Mềm Scan Trên Điện Thoại Miễn Phí

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish


Chuyên mục: Tin Tức