Tự cung tự cấp

     
Their self-sufficient skills & knowledge were passed down through the generations by word of mouth.

Bạn đang xem: Tự cung tự cấp


For example, in medieval Europe, as much as 80% of the labour force was employed in subsistence agriculture.
Nông nghiệp chủ lực Tại thức giấc Oudomxay, đa phần dân sinh vẫn thực hiện ăn theo kiểu nông nghiệp trồng trọt tự cung tự túc tự cấp.
Subsistence agriculture In Oudomxay province, most of the population still practices subsistence agriculture.
With few inputs, they were at the mercy of the weather and may have sầu lived at bare subsistence level.
Một ảnh hưởng béo khác là văn hóa gauchos với lối sống truyền thống lịch sử tự cung tự túc trường đoản cú cấp sống vùng nông thôn .
Vào trong thời hạn 1700, sự cải cách và phát triển sớm nhất của khu vực này bao gồm những khu định cư nông nghiệp & trồng trọt tự cung tự túc từ bỏ cấp.
Mặc cho dù tự cung tự túc trường đoản cú cấp trong cung cấp gạo, Đài Loan nhập vào một lượng to tiểu mạch, chủ yếu là trường đoản cú Hoa Kỳ.
Although self-sufficient in rice production, Taiwan imports large amounts of wheat, mostly from the United States.
Chính sách này khiến bạn Hà Lan đã có được lượng của cải lớn lao và khiến nằm trong địa này hoàn toàn có thể tự cung từ cấp.
Do đó, chỉ đạo Bắc Triều Tiên ra quyết định đẩy nkhô cứng nỗ lực cố gắng nhắm đến phát triển một nền kinh tế tự cung tự túc tự cấp.
Hence, the North Korean leadership decided lớn accelerate efforts towards developing a self-sufficient economy.

Xem thêm: Game Siêu Người Máy Biến Hình Siêu Hay, Game Transformers Car, Game Robot


Hiện giờ, đa số các loài này được bảo đảm an toàn với săn bắn đa phần chỉ tiêu giảm vào vấn đề thu hoạch tự túc tự cấp.
Nông nghiệp tự cung tự cấp là hoạt động tài chính chủ yếu sống Togo; đa số fan dân nhờ vào vào NNTT tự cung tự cấp.
Subsistence agriculture is the main economic activity in Kara; the majority of the population depends on subsistence agriculture.
Cho mang lại thời điểm cuối thế kỷ trăng tròn, Ko Samui là 1 trong xã hội tự cung trường đoản cú cấp xa lánh, bao gồm ít kết nối cùng với đất liền của Vương Quốc của nụ cười.
Until the late-20th century, Ko Samui was an isolated self-sufficient community, having little connection with the mainland of Vương Quốc của nụ cười.
Đây là khoanh vùng kinh tế lớn nhất cùng với 80% dân sinh thao tác trong khu vực với 2/3 số lượng dân sinh tsi mê gia nông nghiệp tự cung trường đoản cú cấp.
It is the largest employer, with 80 percent of the population working in the sector và two thirds of the population involved in subsistence agriculture.
Việc đốt những nguồn tài ngulặng tái tạo ra cung cấp khoảng 90% tích điện cho Uganda, tuy nhiên cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã nỗ lực tự túc từ bỏ cấp năng lượng.
Burning of renewable resources provides approximately 90 percent of the energy in Ugandomain authority, though the government is attempting khổng lồ become energy self-sufficient.
vào ngày của Marx, ông đề cập tới những người dân sinh sống trong nền nông nghiệp tự cung từ cấp đang tra cứu kiếm câu hỏi làm cho tiền tệ trong ngành.
In Marx"s day, he was referring khổng lồ people living off of subsistence agriculture who were looking for monetary employment in industry.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tin Tức