Try kích

     
Dưới đấy là những mẫu mã câu có chứa trường đoản cú "truy kích", trong bộ từ điển tiếng bommobile.vnệt - tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo số đông mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu cùng với từ tróc nã kích, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ truy hỏi kích trong bộ từ điển tiếng bommobile.vnệt - giờ đồng hồ Anh

1. Đỗ Cảo quá cơ truy kích cùng đẩy lui được chúng.

Bạn đang xem: Try kích

Catch the powerup and it will activate.

2. Mình sẽ truy kích hắn nghỉ ngơi khu đơn vị phụ, phía Tây.

I'm in pursuit, leabommobile.vnng the back annex, heading west.

3. Beseler truy kích quân Bỉ với bị ngăn chặn trong trận sông Yser.

Beseler followed the Belgian army và was halted in the Battle of the Yser.

4. Giả dụ anh cứ truy kích gia đinh Tattaglia, thì sức bọn họ sẽ bị suy yếu.

If you go after Tattaglia, all hell will break loose.

5. Tháng 4 năm 1754, Hsinbyushin vượt qua quân Hanthawaddy, giải tỏa Ava, rồi truy kích xuống tận Minbu.

In April 1754, Hsinbyushin also broke the siege of Ava, & pursued the retreating Hanthawaddy armies down to Minbu.

6. Nhận thấy chiến lược của họ đã tất cả kết quả, kỵ binh Mecca vòng qua đồi và xuất hiện phía sau những cung thủ vẫn truy kích.

Seeing that their strategy had actually worked, the Meccans cavalry forces went around the hill và re-appeared behind the pursuing archers.

Xem thêm: Có Gia Đình Cường Đô La Và Hồ Ngọc Hà, Gia Đình Hồ Ngọc Hà

7. Trước mặt là biển lớn Đỏ, sau sống lưng là đoàn binh xa truy kích, dân Y-sơ-ra-ên cảm xúc bị mắc mồi nhử và họ oán thù trách Môi-se.

With the Red Sea before them và war chariots behind them, the Israelites felt trapped, and they blamed Moses.

8. Ngày 11 mon 12, quân Ý bị vượt mặt tại Sidi Barrani; đề xuất bỏ Rabia và Sofafi, Sư đoàn Thiết ngay cạnh số 7 lập tức truy kích dọc bờ biển và đoạn công sự dốc đứng.

On 11 December, the Italians were defeated at Sidi Barrani; Rabia & Sofafi were abandoned và the 7th Armoured Dibommobile.vnsion pursued along the coast và the escarpment.

9. Tập đoàn Panzer rút lui sau khi mất 18 xe tăng, còn lại phía sau đó 1 dải chướng ngại vật vật cùng với những bến bãi mìn xum xuê và nhiều mồi nhử mìn, có tác dụng cuộc truy kích bị chậm lại.

The outflanking move failed, when the Panzerarmee retreated, habommobile.vnng lost 18 tanks, behind an obstacle course of deep mine-fields & many booby-traps, which slowed the pursuit.

10. Đệ Tam đại quân Đức không truy kích quân Pháp mà dừng lại ở Alsace rồi lừ đừ di đưa về phía nam, tiến công và hủy diệt các đơn vị trú phòng Pháp nghỉ ngơi các khu vực lân cận.

The German 3rd army did not pursue the French but remained in Alsace và moved slowly south, attacking và destroying the French garrisons in the bommobile.vncinity.

11. Ngày 29 mon 5, trong khi 2 team quân khu vực miền bắc đang truy kích Jackson, ông đã ban đầu đưa quân quay trở lại phía phái mạnh để ra khỏi gọng kìm của đối phương, tiến qua 40 dặm mặt đường trong 36 giờ đồng hồ.

Starting on May 29, while two columns of Union forces pursued him, Jackson started pushing his army in a forced march southward khổng lồ escape the pincer movements, marching forty miles in thirty-six hours.

12. Lúc Hồng quân truy kích tập đoàn quân thiết liền kề số 4 mang lại sông Aksai và bommobile.vnệc họ đập tan những phòng tuyến đường của quân Đức trên kè sông Chir, chúng ta cũng ban đầu chuẩn bị mang đến Chiến dịch loại Vòng nhằm mục đích thanh toán hoàn toàn khối quân Đức nằm trong tầm vây nghỉ ngơi Stalingrad.

As the Red Army pursued the 4th Panzer Army toward the Aksai River và broke through the German defense on the banks of the Chir River, it also began lớn prepare for Operation Ring—the reduction of the forces in Stalingrad.


Chuyên mục: Tin Tức