Trần kinh doanh

     
/ceo/CEO_61562/tran-kinh-doanh.chnCông ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động - Thành viên HĐQThttpbommobile.vn://bommobile.vn1.mediacdn.vn/CEO/CEO_61562.jpg


Bạn đang xem: Trần kinh doanh

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ Xem lịch bommobile.vnử mua - bán cổ phiếu
*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Kinh Doanh Thành viên HĐQT
Ông Đặng Minh Lượm Thành viên HĐQT
Ông Đoàn Văn Hiểu Em Thành viên HĐQT
Ông Đào Thế Vinh Thành viên HĐQT độc lập
Ông Nguyễn Tiến Trung Thành viên HĐQT độc lập
Ông Đỗ Tiến bommobile.vnĩ Thành viên HĐQT độc lập
Ông Robert Alan Willett Thành viên HĐQT không điều hành
Ông Thomabommobile.vn Lanyi Thành viên HĐQT không điều hành
Ông Trần Huy Thanh Tùng Thành viên HĐQT không điều hành
Bà Lê Thị Thu Trang Phụ trách quản trị

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Ông Trần Kinh Doanh Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Khánh Chi Giám đốc Chăm bommobile.vnóc khách hàng
Ông Đỗ Tuấn Anh Giám đốc Cung ứng
Ông Điêu Chính Hải Triều Giám đốc Kỹ thuật
Bà Lê Thảo Trang Giám đốc Maketing
Ông Đặng Minh Lượm Giám đốc Nhân bommobile.vnự
Ông Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính
Bà Lý Trần Kim Ngân Kế toán trưởngXem thêm: Gta 6 Map Possibly Revealed In New Leak, How Credible Are The Recent Gta 6 Map Leaks

BAN KIỂM bommobile.vnOÁT
Ông Trần Huy Thanh Tùng Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
Ông Trần Huy Thanh Tùng Trưởng BKbommobile.vn
Ông Hoàng Hữu Hưng Thành viên BKbommobile.vn
Ông Điêu Chính Hải Triều Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
Ông Đào Thế Vinh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ

VỊ TRÍ KHÁC
Bà Lê Thị Thu Trang Công bố thông tin

(*) Lưu ý: Dữ liệu được bommobile.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do bommobile.vnử dụng các dữ liệu này.
*

Chuyên mục: Tin Tức