Tam quốc quần hùng

Quần Hùng tư phương thơm, một quyền năng ko thuộc Tam Quốc Ngụy - Thục - Ngôcơ mà lại không còn kém nhẹm phần khỏe khoắn. Dưới đây là list các tướng soái nằm trong Quần Hùng sắp reviews vào Tam Quốc Vương Giả.

Võ TướngPhẩm ChấtChủng LoạiTư ChấtVõ LựcTrí LựcThống SoáiDuyên ổn TướngBinc chủng

Chu Thương

*

TímXuất Chiêu6515115

Vương Bình

Liêu Hóa

Kỵ Binh

Vương Bình

*

Tím

Xuất Chiêu

6505215

Chu Thương

Liêu Hóa

Thiết Xa

Liêu Hóa

*

Tím

Xuất Chiêu

6515115

Chu Thương

Vương Bình

Cung Binh

Kỷ Linh

*

Tím

Xuất Chiêu

6525015Viên ThuậtKỵ Binh

Viên Thuật

*

TímĐỡ Đòn6465615Kỷ LinhCung Binh

Viên Thiệu

*

CamNội Chính7707020KhôngThiết Xa

Nhan Lương

*

CamXuất Chiêu7767020Văn XúCung Binh

Văn uống Xú

*

Cam

Xuất Chiêu

Hỗ Trợ

7737320Nhan LươngSở binh

Hoa Hùng

*

CamXuất Chiêu7737320Đổng TrácCung Binh

Đổng Trác

*

Cam

Hiệu Ứng

Đánh Lan

7747220Hoa HùngKỵ Binh

Nam Hoa

*

ĐỏHỗ Trợ1439539540Hoa ĐàCung Binh

Hoa Đà

*

Hắc Kim

Xuất Chiêu

Khống Chế

1649549548Nam HoaBộ Binh

Điêu Thuyền

*

Hắc Kim

Nửa phòng chịu

Nửa cạnh bên thương

1856256855Lữ BốCung Binh

Lữ Bố

*

Hắc Kim

Hiệu Ứng

Đánh Lan

1857056055Điêu ThuyềnKỵ binh

Chúc Chúa Công hoàn toàn có thể CÔng Trần Ngọc Thành Danh Toại thuộc đầy đủ tướng soái thuộc Quần Hùng vào Tam Quốc Vương Giả !


Chuyên mục: Tin Tức
12bet