So sánh galaxy j7 plus và j7 pro: hơn 1 triệu đồng có đáng để đánh đổi

     
0" v-show="$data<"inputSearch" + column>.length > 0" v-on:click="!$data<"isProduct" + column> ? $data<"inputSearch" + column> = "" : showLoader()">
*

*0"> 0">

{{ formatPrice(product.price.sale_price) }}