Slavery là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bommobile.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.
Bạn đang xem: Slavery là gì

the condition of being legally owned by someone else, or the system in which some people are owned by others
He dilates much longer on this theme, condemning what he calls the " slavery " of these 200,000 persons.
In fact, the only time it mentioned slavery was to talk about the experiences of the characters there.
Informally, because workers were often non-literate & ill-informed, the contract could resemble slavery.
This includes an analysis of the legacies of plantation slavery, immigration & a frontier-society for social structures, race relations, & the use of lvà.
Slavery is here imagined as occurring within the mind, as lachồng of independence from a particular idea or way of thinking.
The interplay of hierarchy và independence occurs in all of the incidents of employment attached to lớn the offices charged with the enforcement of slavery.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những biên tập viên bommobile.vn bommobile.vn hoặc của bommobile.vn University Press xuất xắc của những nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Hình Ảnh Chia Tay Tuổi Học Trò Cuối Cấp 2, 3 Bao Kỉ Niệm Đáng Nhớ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bommobile.vn English bommobile.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Hình Ảnh Thỏa Thân - 900+ Ảnh Khoả Thân & Ảnh Khỏa Thân Miễn Phí

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức