Game tam quốc số 1 châu Á, từ 08/08, tặng ip bonus 3 tại 5 tỉnh thành

     

Tào Tháo

Tào Tháo, tự Mạnh Đức, thương hiệu cơ hội nhỏ tuổi là A Man, là bên thiết yếu trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán vào lịch sử vẻ vang Trung Hoa. Ông là fan đặt đại lý mang đến quyền năng quân sự cat cđọng ở miền Bắc China, lập buộc phải tổ chức chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc
Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, quân sư số 1 của Tào Ngụy vào giai đoạn sau. Tương truyền, do ông tất cả tướng mạo mạo khiến cho bạn khác cảm thấy nguy hại, yêu cầu bị Tào Tháo kị dtrằn. Ông có tài năng năng quân sự quá trội, xuất sắc phòng vệ, từng bẻ gãy các cuộc tấn công của Gia Cát Lượng.

Bạn đang xem: Game tam quốc số 1 châu Á, từ 08/08, tặng ip bonus 3 tại 5 tỉnh thành
Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn, từ bỏ Ngulặng Nhượng, danh tướng mạo Tào Ngụy. Là một vị tướng tá thanh hao liêm, tận tình bởi vì binh sỹ của chính bản thân mình.


*

Trương Liêu

Trương Liêu, trường đoản cú là Văn uống Viễn, một trong Ngũ Hổ Tướng của Tào Ngụy, từng tsi mê gia nhiều trận đấu béo cùng khét tiếng duy nhất qua trận Hợp Phì cùng với quân Đông Ngô


Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng, từ bỏ Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinc, quân sự chiến lược kiệt xuất của nước Thục, giúp Lưu Bị cùng với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo sinh sống Xích Bích, lấy Kinc Châu, định Tây Xuim, dựng nước sống đất Thục. Ông sáng tạo ra Xe ngựa chiến Gỗ, Đèn Khổng Minch, Liên Nỏ.


Lưu Bị

Lưu Bị, tự Huyền Đức, vua khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Là bạn hiền lành, biết trọng dụng tín đồ tài. Kết nghĩa đào viên cùng với Trương Phi, Quan Vũ, rồi lập bá nghiệp.

Xem thêm:


Triệu Vân

Triệu Vân, tự là Tử Long, bạn vùng Thường Sơn, một trong những Ngũ Hổ Thượng Tướng của Thục Hán, Ông chính là vị tướng mạo làm ra kỳ tích một mình cứu vãn chúa trong trận Trường Bản.


Quan Vũ

Quan Vũ, tự Vân Trường, mở đầu vào Ngũ Hổ Thượng Tướng, danh tiếng với điển tích Rượu Ấm Trảm Hoa Hùng, Quá Ngũ Quan Trảm Lục Tướng. Ông là bạn trung nghĩa, dũng mãnh đề nghị được thiên hạ tôn làm Võ Thánh.


Chu Du

Chu Du, tên từ bỏ Công Cẩn, đương thời Điện thoại tư vấn Chu Lang, là danh tướng mạo cùng khai quốc công thần của nước Đông Ngô. Chu Du lừng danh cùng với thành công sống Trận Xích Bích trước quân Tào Tháo.


Thái Sử Từ

Thái Sử Từ, trường đoản cú Tử Nghĩa, vốn là thủ túc của Lưu Dao sau giúp Tôn Sách càn quét Giang Đông. Giỏi cưỡi ngựa bắn thương hiệu, tử vong tại Hợp Phì.


Tôn Quyền

Tôn Quyền, từ là Trọng Mưu, fan gây dựng của cơ quan ban ngành Đông Ngô. Ông thừa kế quyền kiểm soát điều hành đất Giang Đông tự tay huynh trưởng Tôn Sách. Sau thuộc Lưu Bị tùy chỉnh Liên minc Tôn Lưu vượt qua vạn đại quân Tào Tháo.


Tôn Sách

Tôn Sách, tự Bá Phù, là 1 trong viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là tín đồ đặt nền móng đặc trưng vào câu hỏi có mặt yêu cầu Đông Ngô, đã có tín đồ em trai Tôn Quyền thừa kế và hoàn thiện sau khoản thời gian ông mất.


Lữ Bố

Lữ Bố trường đoản cú là Phụng Tiên, mãnh tướng mạo số một Tam Quốc, cưỡi Xích Thố, tay rứa Phương thơm Thiên Kích, oai phong lẫm liệt, được ca tụng là chiến thần!


Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, tứ đọng đại mỹ nhân, cùng quê hương với Quan Vũ, bởi ý muốn báo ân với Vương Doãn mà lại hiến thân sử dụng kế liên hoàn diệt Đổng Trác rưởi. Ban đầu chỉ ý muốn tận dụng Lữ Bố, sau đây bị Lữ Bố cảm hóa, nguyện góp Lữ Bố thoát ra khỏi trọng điểm ma.


Viên Thiệu

Viên Thiệu, tự Bản Sơ, nằm trong dòng dõi Viên Thị, là bạn làm việc thời nhỏ tuổi của Tào Tháo. Sau biến chuyển minh chủ liên minc chống Đổng Trác. Ở trận Quan Độ đại bại bên dưới tay Tào Tháo rồi sinh dịch cơ mà mất.


Tả Từ

Tả Từ, từ bỏ Nguyên ổn Phóng, đạo sĩ danh tiếng thời Đông Hán, thông suốt kỳ môn độn tiếp giáp, hoàn toàn có thể không đúng khiến quỷ thần, sau lên núi luyện linch đơnChuyên mục: Tin Tức