Phim áo giáp vàng

     
Seiya and the Knights of the Zodiac rise again khổng lồ protect the reincarnation of the goddess Athemãng cầu, but a dark prophecy hangs over them all.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Tin Tức