Overlay là gì

     
Something that is overlaid with something has a particular unique added lớn it that influences its character:


Bạn đang xem: Overlay là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự bommobile.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


overlay sth with sth By mapping the entire retail landscape & overlaying it with demographic information, the company is able to lớn isolate store-by-store effects of television ad campaigns.
something such as a transparent layer or image that can be put over something else, for example to lớn add information or show a relationship between two things:
*

*

*

*Xem thêm: Sửa Lỗi Không Mở Được Garena Pc, Hướng Dẫn Tải Và Sửa Lỗi Game Với Garena Pc

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bommobile.vn English bommobile.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Guide To Chaos Knight Dota 2 Hero Guide :: 7, Dota 2 Hero Guide

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tin Tức