Nguyệt vọng lầu

Quán trà, cà phê và tkiểm tra sữa trung tâm Đà Lạt. Điểm hò hứa và lắng đọng mang lại tình thương lứa đôi bên rất nhiều ly chè.

*

*

Người ta nói, tối lửa tắt đèn bao gồm nhau. �Tối rồi, lửa cũng có thể có rồi, s a o k h ô n g t h ấ y e m đ â u ? NGUYỆT VỌNG LẦU PUB & CAFE42 Trương Công Định 7 AM - 12 PM#bommobile.vn #NVL #Dalat #Love sầu #Friends #Anh #Em


*

Ngoài ra chưa khoe dòng két sắt của Lầu khi nào. Tài sản bao gồm nhiêu trên đây, thương thì ới, thôi thì uống. Nhé!