Net interest income là gì

     
the difference between the interest that a bank pays khổng lồ people with money in the bank và the interest received from people borrowing money:


Bạn đang xem: Net interest income là gì

the net interest margin rises/falls The bank"s net interest margin, a key measure of loan profitability, rose to 4.61% from 4.52%.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ bommobile.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


*

a type of nhảy where two people use special steps and movements to bởi dances such as the waltz or tango together

Về bài toán này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Game Pokemon Đại Chiến Phần 2

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bommobile.vn English bommobile.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức