Mặt nạ vực thẳm

     

Nội tại DUY NHẤT: Phục hồi năng lượng bằng 15% sát thương nhấn vào từ tướng. Hồi Máu bởi 20% tích điện đã tiêu tốn. Số lượng giới hạn 25 Máu mỗi lần sử dụng.

Nội trên DUY NHẤT - Vực Thẳm: tướng địch sinh sống gần nhận thêm 15% sát thương phép.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*
*


Chuyên mục: Tin Tức