Với những loại chữ ký nháy tiếng anh là gì, initial là gì nghĩa của từ ký nháy

     

2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ2.3 Ngoại rượu cồn từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Xây dựng3.2 Cơ – Điện tử3.3 Toán thù & tin3.4 Điện3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinc tế3.7 Địa chất4 Những tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa

/ĭ-nĭsh”əl/

Thông dụng

Tính từ

Thusinh hoạt đầu, thời gian đầuto return to the initial positiontrnghỉ ngơi về địa điểm ban đầuthis situation is contrary to lớn the initial forecasttình hình này trái cùng với dự đoán ban sơ

Danh từ

Chữ đầu (của một tên hay gọi) ( số nhiều) thương hiệu chúng ta viết tắt

Ngoại hễ từ

Ký tắt vào; viết tắt tên vào Ký nháy

Chuyên ổn ngành

Xây dựng

ban sơ

Cơ – Điện tử

(adj) trước hết, ban sơ

Tân oán & tin

chữ một số loại thứ 1 khởi hành, ban sơinitial datadữ năng khiếu nằn nì ban sơ


Tải về Bad Piggies Mod Akungfu 2, Bad Piggies

Điện

chữ ký kết tắt

Kỹ thuật tầm thường

chính thức khởi đầuinitial development periodthòi kỳ cách tân và phát triển khởi đầuinitial instructionlệnh khởi đầuinitial instructionslệnh khởi đầuinitial loadnạp khởi đầuinitial orderlệnh khởi đầuinitial program headercông tác khởi đầuinitial program load (IPL)sự nạp chương trình khởi đầuinitial program loadercỗ hấp thụ công tác khởi đầuinitial routinethủ tục khởi đầuinitial timethời gian mở màn khởi tạoinitial addressxúc tiến khởi tạoinitial defaultngầm định khởi tạoinitial links settập link khởi tạoinitial pointđiểm khởi tạoinitial programchương trình khởi tạoinitial program loadhấp thụ trình khởi tạoinitial set-up procedurethủ tục khởi sinh sản ban sơinitial statetrạng thái khởi sản xuất nguyên thủyinitial levelnút ngulặng tdiệt cội ban sơ

Tài chính

biên thự (vnạp năng lượng năng khiếu nằn nì, hòa hợp đồng…) trước nhấtinitial bidgiá bán ra trước nhấtinitial capitalvốn góp trước nhấtinitial carrierfan hóng trước nhấtinitial chargephí trước nhấtinitial costgiá tiền tổn trước nhấtinitial expenditurengân sách trước nhấtinitial inventorymặt hàng trữ trước nhấtinitial issueCP dịp xuất bản trước nhấtinitial margintiền cam kết quỹ trước nhấtinitial paymentsố tiền đề xuất trả trước nhấtinitial surplussố dư lời trước nhấtinitial valuequý giá trước nhất

Địa chất

lúc đầu, ngulặng thuỷ, gốc

Những trường đoản cú liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveantecedent , basic , commencing , earliest , early , elementary , embryonic , first , foremost , fundamental , germinal , headmost , inaugural , inceptive sầu , inchoate , incipient , infant , initiative , initiatory , introductory , leading , nascent , opening , original , pioneer , virgin , leadoff , beginning , maiden , primary , prime , primordial , ab initio , aborigine , ab ovo , inchoative sầu , initially , letter , rudimental


Chuyên mục: Tin Tức