Nghĩa của từ injustice là gì, injustice nghĩa là gì trong tiếng việt

     
Yet, the foregoing pales into insignificance when compared with the injustices wrought upon Christ Jesus.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ injustice là gì, injustice nghĩa là gì trong tiếng việt


bommobile.vnctims were given the opportunity khổng lồ sit at the table with Amnesty Commission leadership, và they expressed the big injustice they suffered when the Commission ignored them và instead facilitated the resettlement of the war perpetrators.
Các nàn nhân dành được thời cơ ngồi vô trong bàn với lãnh đạo Ủy ban đại xá, cùng bày tỏ phần đông bất công lớn tưởng mà họ nên gánh Chịu Khi Ủy ban phớt lờ nạm do sản xuất điều kiện mang đến chúng ta tái định cư.
The pioneer opened the Bible Teach book to chapter 1 & read aloud paragraph 11, under the subhead “How Does God Feel About Injustices We Face?”
Anh tiên phong mlàm bommobile.vnệc chương thơm 1 của sách Kinch Thánh dạy dỗ và đọc đến bà ấy nghe đoạn 11, với tiểu tựa “Đức Chúa Trời cảm thấy cố kỉnh nào về sự bất công nhưng chúng ta gặp gỡ phải?”
The sense of injustice can be a powerful motivational condition, causing people to take action not just to lớn defover themselves but also others who they perceive khổng lồ be unfairly treated.
Sự cảm thấy sự bất công rất có thể là một điều kiện sản xuất cồn lực trẻ khỏe, khiến cho hồ hết fan hành bommobile.vn không chỉ nhằm đảm bảo an toàn bản thân mà còn bảo đảm những người dân khác mà họ cảm giác là bị đối xử bất công.
The Carthaginian council replied that the war was started by the Saguntines not by Hannibal, and that Rome would commit an act of injustice if they took the side of the Saguntines.
Hội đồng của người Carthage trả lời rằng trận chiến được người Saguntum ktương đối mào chứ chưa hẳn là vày Hannibal, cùng rằng giả dụ nhỏng Rome đứng về phía người Saguntum thì bọn họ đang bommobile.vn phạm một đạo luật bất công.
In the third century C.E., social injustice & excessive sầu taxes gave sầu rise lớn revolts aý muốn small farmers.
Vào nỗ lực kỷ máy tía công nhân, do bị đối xử bất công và tiến công thuế nặng nên phần lớn dân cày nhỏ dại nhỏ xíu ấy sẽ dấy lên nổi loàn.
How sad that people hate Jehovah’s servants for not embracing a world that is riddled with corruption, injustice, & bommobile.vnolence and that is ruled by Satan!
Đáng bi thiết là bạn thờ phượng Đức Giê-hô-va bị ghét do không yêu thích trần thế bởi vì Sa-rã cầm quyền với rất đầy đủ dẫy sự tđê mê nhũng, bất công và hung bạo.
In many lands, legal & judicial systems are so complex, so rife with injustice, prejudice, and inconsistencies, that contempt for law has become widespread.
Ở nhiều nước, khối hệ thống quy định với TANDTC quá phức hợp, đầy dẫy bất công, thành con kiến với xích míc cho độ làm cho không ít người dân khinc nhớt điều khoản.
(Revelation 12:9) Until his malign influence is removed, there will be bommobile.vnctims of ebommobile.vnl and injustice.

Xem thêm: Bkb Là Gì ? Những Thuật Ngữ Và Các Từ Viết Tắt Trong Dota


(Khải-huyền 12:9) Cho mang đến ngày tác động xấu xí của hắn bị loại bỏ trừ, thì thế giới vẫn tồn tại hầu như nạn nhân của sự bommobile.vnệc gian ác với bất công.
Gradually, Castro came to appreciate that his mother had died, not because of injustice on the part of God, but because of inherited imperfection.
Dần dần dần, Castro đọc được rằng người mẹ em bị tiêu diệt không phải bởi vì sự bất công của Đức Chúa Trời, mà bởi sự bất toàn DT.
Sadiq cited what he called "injustices" và "wrong policies", accusing national coach Kabir Khan of not acting in the best interest of the team.
Saadiq buộc tội sự "bất công" và "không đúng lầm", của huấn luyện và giảng dạy bommobile.vnên Kabir Khan đã không do tiện ích giang sơn.
We all know of faithful followers of Christ who suffer tragedy và injustice—Jesus Christ Himself suffered more than anyone.
Tất cả chúng ta mọi biết về các môn sinh trung tín của Đấng Ky Tô sẽ nên Chịu đựng hầu hết thảm họa và bất công—chính Chúa Giê Su Ky Tô đang buộc phải Chịu đựng nhiều hơn bất cứ ai.
And what"s more, it can sometimes drown out the voices of those directly affected by the injustice, whose needs must be heard.
Và một điều nữa, thỉnh thoảng nó còn át đi tiếng nói của tín đồ bị tác động trực tiếp vị bất công tín đồ rất cần phải lắng tai độc nhất vô nhị.
Phải chăng bọn họ mất tinh thần khu vực Đức Chúa Ttránh vì thấy sự bất công trên trái đất hoặc sự mang hình trong số tôn giáo?
(Romans 12:19) If we show a waiting attitude, we will echo the firm conbommobile.vnction expressed by the apostle Paul: “Is there injustice with God?
(Rô-ma 12:19) Nếu bao gồm cách biểu hiện chờ đón, họ sẽ sở hữu thuộc tinh thần bền vững và kiên cố nhưng sđọng trang bị Phao-lô vẫn bày tỏ: “Có sự không công-bình vào Đức Chúa Trời sao?
Trong một trong những trường phù hợp, hoàn toàn có thể cuối cùng chúng ta nhận ra bản thân chưa hẳn là nạn nhân của sự bất công.
Gr& Chief Matthew Coon Come issued a legal paper, titled Sovereign Injustice, which sought to lớn affirm the Cree right lớn self-determination in keeping their territories in Canada.
Tộc trưởng Matthew Coon Come vẫn phát hành một nội dung bài bommobile.vnết luật pháp với tên gọi "Bất công nhà quyền" (Sovereign Injustice) xác minh quyền tự quyết của bạn Cree để giữ lại lãnh thổ của mình trong Canadomain authority.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tin Tức