Hệ số góc k là gì

     

Gọi \(A\) là giao điểm của đường thẳng \(d:y = ax + b\) với trục \(Ox\) và \(T\) là một điểm thuộc đường thẳng, nằm phía trên trục \(Ox.\) Khi đó góc \(\alpha=\widehat {TAx}\) được gọi là góc tạo bởi đường thẳng \(d: y = ax + b\) và trục \(Ox.\) 

*
 

2. Hệ số góc của đường thẳng \(y = ax + b (a ≠ 0)\) 

+) Khi \(a > 0,\) góc tạo bởi đường thẳng \(y = ax + b\) và trục \(Ox\) là góc nhọn và nếu \(a\) càng lớn thì góc đó càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn \(90^0.\)

+) Khi \(a 0,\) ta có \(\tan \alpha= a.\)

+) Khi \(a Gọi \(\alpha \) là góc tạo bởi tia \(Ox\) và \(d.\) Ta có: \(a = \tan \alpha \)

Ví dụ: Góc tạo bởi tia \(Ox\) và đường thẳng \((d):y=\sqrt 3 x+1\) là \(\alpha \)

Khi đó: \(\tan \alpha=\sqrt 3\) nên \(\alpha =60^0\)
Bạn đang xem: Hệ số góc k là gì


bommobile.vn*
Bình luận
Bài tiếp theo
**
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Hâm Mộ Anh Đỗ Đức Hiếu Olympia 10, Hâm Mộ Anh Đỗ Đức Hiếu


*
*


Họ và tên:Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép bommobile.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Tin Tức