Giao dịch liên kết là gì

     

Thế làm sao là giao dịch thanh toán liên kết? ngân sách chi tiêu lãi vay mượn được trừ với công ty lớn có thanh toán giao dịch liên kết được tính thế nào? – Chí Linh (TPHCM).

Bạn đang xem: Giao dịch liên kết là gì


*
Mục lục bài xích viết

Giao dịch links là gì? giá cả lãi vay với công ty có thanh toán liên kết (Hình từ internet)

Thế nào là thanh toán liên kết?

Theo khoản 22 Điều 3 Luật thống trị thuế 2019, giao dịch liên kết là giao dịch giữa những bên gồm quan hệ liên kết.

Trong đó, những bên gồm quan hệ liên kết là các bên tham gia trực tiếp hoặc loại gián tiếp vào vấn đề điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp;

Các mặt cùng chịu đựng sự điều hành, điều hành và kiểm soát trực tiếp hoặc loại gián tiếp bởi một đội chức hoặc cá nhân; những bên thuộc có một đội nhóm chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn;

Các doanh nghiệp lớn được điều hành, điều hành và kiểm soát bởi các cá thể có quan hệ mật thiết trong cùng một gia đình.

Tại khoản 13 Điều 17 Luật quản lý thuế 2019, bạn nộp thuế tất cả phát sinh thanh toán giao dịch liên kết có nghĩa vụ lập, lưu giữ trữ, kê khai, hỗ trợ hồ sơ thông tin về fan nộp thuế và các bên liên kết của fan nộp thuế bao gồm cả thông tin về những bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng giáo khu ngoài vn theo dụng cụ của chủ yếu phủ.

Nguyên tắc kê khai, xác minh giá tính thuế so với giao dịch links được phương pháp như sau:

- Kê khai, xác minh giá thanh toán liên kết theo cách thức phân tích, so sánh với những giao dịch độc lập và nguyên tắc thực chất hoạt động, giao dịch thanh toán quyết định nhiệm vụ thuế để xác minh nghĩa vụ thuế yêu cầu nộp như vào điều kiện thanh toán giao dịch giữa những bên độc lập;

- Giá giao dịch thanh toán liên kết được kiểm soát và điều chỉnh theo giao dịch hòa bình để kê khai, xác minh số tiền thuế yêu cầu nộp theo nguyên lý không làm sút thu nhập chịu đựng thuế;

- người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế rẻ được miễn triển khai quy định tại điểm a, điểm b khoản này và được vận dụng cơ chế đơn giản dễ dàng hóa trong kê khai, xác minh giá giao dịch thanh toán liên kết.

Xem thêm: Trò Chơi Game Bảo Vệ Thành Troy, Game Bảo Vệ Thành Troy

Chi giá thành lãi vay mượn với công ty có giao dịch liên kết

Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP, tổng giá thành lãi vay mượn được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được hiện tượng như sau:

(1) Tổng chi phí lãi vay sau khoản thời gian trừ lãi tiền gửi cùng lãi cho vay phát sinh trong kỳ của tín đồ nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ chuyển động kinh doanh trong kỳ cộng ngân sách chi tiêu lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay vốn phát sinh trong kỳ cộng giá thành khấu hao tạo nên trong kỳ của bạn nộp thuế.

(2) Phần giá thành lãi vay không được trừ theo pháp luật tại điểm (1) được gửi sang kỳ tính thuế tiếp sau khi xác minh tổng ngân sách chi tiêu lãi vay được trừ vào trường vừa lòng tổng ngân sách lãi vay tạo ra được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo sau thấp hơn mức dụng cụ tại điểm (1).

Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không thực sự 05 năm kể từ năm tiếp theo sau năm phạt sinh ngân sách chi tiêu lãi vay ko được trừ.

Lưu ý: qui định tại điểm (1) không vận dụng với:

- các khoản vay của tín đồ nộp thuế là tổ chức triển khai tín dụng theo Luật những tổ chức tín dụng; tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật marketing bảo hiểm;

- các khoản vay mượn vốn cung ứng phát triển bằng lòng (ODA), vay khuyến mãi của chủ yếu phủ tiến hành theo phương thức cơ quan chính phủ đi vay quốc tế cho những doanh nghiệp vay mượn lại;

- những khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu tổ quốc (chương trình nông thôn bắt đầu và sút nghèo bền vững);

- các khoản vay chi tiêu chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi làng mạc hội trong phòng nước (nhà sinh sống tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà xã hội và dự án công trình phúc lợi công cộng khác).

Người nộp thuế kê khai tỷ lệ giá cả lãi vay trong kỳ tính thuế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Châu Thanh


Nội dung nêu bên trên là phần giải đáp, tư vấn của công ty chúng tôi dành cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người sử dụng còn vướng mắc, phấn kích gửi về email info

Chuyên mục: Tin Tức