Ezreal

396
*
Miss Fortune Vệ Binc Tinh Tú369
*
Syndra Vệ Binh Tinh Tú310
*
Ezreal Vệ Binh Tinc Tú369
*
Soraka Vệ Binc Tinc Tú310

Bên cạnh đó, chủng loại đôi mắt Mingươi cũng sẽ được mngơi nghỉ xuất kho với giá bán 65 RP.

*Giá các gói đang bao gồm kiểm soát và điều chỉnh đúng chuẩn rộng vị bao gồm sự nỗ lực vào Cửa Hàng. Chúng tôi sẽ không còn hoàn lại vật dụng phđộ ẩm cùng với phần đông chúng ta đang cài đặt.

Dường như, những gói bộ đồ tiếp sau đây sẽ được tặng ngay từ ngày 8/9 đến khi xong ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binc Tinh Tú + tướng + khung cài trận

2269 -> 1833 RP nếu như chưa có tướng

1635 RP ví như đã tất cả tướng

Miss Fortune Vệ Binh Tinch Tú + tướng tá + size thiết lập trận
Syndra Vệ Binch Tinh Tú + tướng mạo + form tải trận
Ezreal Vệ Binh Tinch Tú + tướng tá + khung cài trận
Soraka Vệ Binch Tinc Tú + tướng + khung download trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki Và Baki
Mẫu mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binc Tinc Tú + tướng tá + size sở hữu trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune Vệ Binch Tinch Tú + tướng mạo + size mua trận

458-> 413

Biểu tượng Boki Và Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra Vệ Binc Tinch Tú + tướng + khung thiết lập trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal Vệ Binch Tinh Tú + tướng + size download trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka Vệ Binc Tinc Tú + tướng mạo + size tải trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với mọi bạn đã tất cả tướng với download trang phục lẻ, lúc mua gói, những bạn sẽ sở hữu thêm biểu tượng với size mua trận.Khung tải trận của những xiêm y sẽ chỉ rất có thể được mua lúc mua gói.Sau ngày 25/9, những gói sẽ tiến hành đóng góp lại, đồng nghĩa cùng với Việc các các bạn sẽ quan yếu cài gói nhằm tải khung tải trận của các phục trang này nữa. Tuy nhiên, những xiêm y vẫn vẫn được kinh doanh nhỏ sinh hoạt mục Trang Phục vào Trung tâm.Khung mua trận mãi mãi vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*


Chuyên mục: Tin Tức
12bet