Điêu thuyền 3q

     

Thông Tin

Điêu Thuyền, tứ đại mỹ nhân, cùng quê hương với quan Vũ, vì ý muốn báo ơn với vương Doãn nhưng mà hiến thân sử dụng kế liên hoàn. Thuở đầu chỉ muốn lợi dụng Lữ Bố, sau này bị Lữ bố cảm hóa, nguyện giúp Lữ Bố thoát ra khỏi tâm ma.


Khuynh Quốc Khuynh Thành

gây cho toàn bộ địch 2 lần tổng 97% ngay cạnh thương pháp thuật, kim chỉ nam có trạng thái có hại (Choáng, Trầm Mặc, Định Thân gia hạn chịu gần cạnh thương pháp thuật) sẽ chịu thêm 24% gần cạnh thương pháp thuật, đồng thời khiến địch giảm 10% sút sát thương, bảo trì 6 giây

Bế Nguyệt Tu Hoa

Gây mang lại địch vào phạm vi nhỏ phía trước 3 lần giáp thương vật lý tổng số bằng 245% tấn công, bao gồm 30% tỷ lệ kèm trúng độc, cứ 2 giây gây tiếp giáp thương pháp thuật bởi 30% tấn công gia hạn 6 giây

Đẹp Rạng Rỡ

tạo 145% gần kề thương pháp thuật cho kim chỉ nam có sinh lực cao nhất và kẻ địch trong phạm vi cố định xung quanh, đánh bay kẻ địch trong phạm vi, khiến cho mục tiêu lâm vào trạng thái Trúng Độc, mỗi giây tạo 30% liền kề thương pháp thuật, bảo trì 6 giây.

Kích Duyên

*
*
*
*
*
*

Lữ cha - Đổng Trắc - Chúc Dung - Công Tôn Toản - mạnh bạo Hoạch - Nhan Lương - Hoa Đà

*
*

Thanh Long Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

*

Bảo đồ Trung Quân - khiếu Thiên Giáp

Hợp Kích Kỹ

*
*

Điêu Thuyền vs Đổng Trác

Quốc dung nhan Thiên Hương: Gây cho toàn thể địch gấp đôi tổng 125% giáp thương pháp thuật, mục tiêu có trạng thái bất lợi (Choáng, Trầm Mặc, Định Thân duy trì chịu gần kề thương pháp thuật) sẽ chịu đựng thêm 24% ngay cạnh thương pháp thuật, đồng thời khiến cho địch sút 10% bớt sát thương, gia hạn 6 giâyChuyên mục: Tin Tức