Cục thuế tiếng anh là gì

     

Ở việt nam hiện nay, các chi viên thuế phân bổ rộng rãi, với rất nhiều cấp bậc khác nhau theo đơn vị chức năng hành bao gồm lãnh thổ. Nhưng chắc rằng chi cục thuế vẫn là 1 cơ quan hơi lạ lẫm đối với nhiều người đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Bạn đang xem: Cục thuế tiếng anh là gì

Trong bài viết này, tổng đài support TBT, xin giới thiệu đến quý người sử dụng về định nghĩa bỏ ra cục thuế giờ đồng hồ Anh.

Chi cục thuế là gì?

Chi viên thuế là phòng ban trực thuộc viên thuế cấp cho tỉnh, tp trực ở trong trung ương, có công dụng tổ chức công tác thống trị về thuế (khoản thu theo túi tiền nhà nước) trực thuộc phạm vi trọng trách của ngành thuế trên địa phận theo hình thức của Luật cai quản thuế, các luật thuế, các quy định khác gồm liên quan.

Chi cục thuế gồm tư giải pháp độc lập, áp dụng con vết riêng, có tài khoản tại Kho tệ bạc Nhà nước; bao hàm các đưa ra cục Thuế cung cấp huyện trực thuộc tỉnh, tp trực ở trong Trung ương.

*

Chi cục thuế tiếng Anh là gì?

Chi cục thuế giờ Anh là District-level Tax Department.

Chi viên thuế giờ Anh được tư tưởng như sau:

District-level Tax Departments are agencies attached to lớn provincial-level Tax Departments, having the function of organizing tax administration (revenues according lớn the state budget) within the scope of its tasks of Tax branch in the area in accordance with the Law on Tax Administration, tax laws & other relevant laws.

District-level Tax Department have its independent status and use own seal, và have accounts at the State Treasury; include district tax offices in level-district under provinces và centrally run cities.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xuất File Lightroom, Export Photos From Lightroom Classic

Cơ quan tiền khác tương quan chi cục thuế giờ Anh là gì?

Cơ quan liêu khác liên quan chi cục thuế:

1/ Ministry of Finance: bộ Tài chính

2/ General Department of Taxation/ Tax directorate: Tổng viên thuế

3/ Tax Departments of provinces và centrally run cities/ Provincial-level Tax Departments: viên thuế

4/ The regional Tax Departments: bỏ ra cục thuế khu vực

5/ General Department of Vietnam Customs: Tổng cục hải quan

6/ Post Clearance phân tích và đo lường Department: Cục soát sổ sau thông quan

7/ Customs Department: viên hải quan

8/ Civil servant of tax administration: Công chức làm chủ thuế

9/ Inspector of Tax: thanh tra viên thuế

Ngoài các cơ quan liêu trên đưa ra cục thuế còn bao gồm các phòng, ban với từ giờ Anh tương ứng như sau:

1/ Director of district tax department: bỏ ra cục trưởng

2/ Team: Đội

– Propaganda and support team of taxpayers: Đội tuyên truyền – cung cấp người nộp thuế

– Tax – Informatics và Tax Accounting Team: Đội kê khai – kế toán thuế với Tin học

– Tax inspection team: Đội điều tra thuế

– A number of tax inspection teams: một số đội chất vấn thuế

– Debt Management & Tax Enforcement Team: Đội cai quản nợ với cưỡng chế nợ thuế.

– General – Professional – Estimation Team: Đội tổng phù hợp – nhiệm vụ – dự toán

– Personal Income Tax Management Team: Đội thống trị thuế thu nhập cá nhân cá nhân

– Internal inspection team: Đội kiểm soát nội bộ

– Administration – Human Resources – Finance – Printing team: Đội Hành chính – nhân sự – tài vụ – ấn chỉ

– Other registration và collection teams: Đội trước bạ cùng thu khác

– A number of inter-ward tax teams: một trong những đội thuế liên xóm phường

3/ Head of team: Trưởng đội

4/ Deputy Head of team: Đội phó

5/ Official: chăm viên.

*

Ví dụ cụm từ thường áp dụng chi cục thuế tiếng Anh viết như thế nào?

Một số lấy một ví dụ về nhiều từ thường thực hiện chi viên thuế giờ đồng hồ Anh:

– My Director of district tax department is very generous.

Dịch: đưa ra cục trưởng của tôi rất rộng lớn lượng

– District-level tax department of Thanh Xuan district has the headquarter on Le Van Luong street.

Dịch: Chi cục thuế của Quận tx thanh xuân có trụ sở ở mặt đường Lê Văn Lương

– The Head of team of Tax inspection team is assigned khổng lồ perform the check about the tax administration by the Director of district tax department.

Dịch: Đội trưởng đội thanh tra thuế được chỉ định tiến hành kiểm tra về cai quản thuế bởi đưa ra cục trưởng.


Chuyên mục: Tin Tức