Cs: 1

     

Đã lâu lắm rồi mình mới gồm cảm hứng bồi hồi xúc hễ nlỗi ngày lúc này. lúc bản thân viết bài viết này thì cả khung trời tuổi thơ của mình cũng ùa về theo xúc cảm của bản thân.

Chắc hẳn chúng ta tương tự như mình rò rỉ, tuổi thơ cũng dữ dội