Be about to nghĩa là gì

     

Trong giờ Anh, không chỉ với vựng nhưng mà các cấu trúc ngữ pháp cũng vô cùng phong phú và đa dạng và đa dạng, trong những số đó có những kết cấu mà bạn phải đặc biệt lưu ý khi sử dụng. Trong nội dung bài viết này, bommobile.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách cần sử dụng 3 cấu tạo tương đối đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh, đó chính là “be to”, “be about to” với thì tương lai trong quá khứ (Future in the past).

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu 2 cấu trúc “be to”, “be about to” nhé!


Nội dung bài viết

3 III. Thì tương lai trong quá khứ (Future in the past)4 Practice 1. Complete the sentences using be to/be about to. (Hoàn thành câu sử dụng kết cấu be to/be about to.)5 Practice 2. Complete the sentences using the Future in the past tense. (Hoàn thành câu áp dụng thì tương lai trong quá khứ.)5.2 CÓ THỂ BẠN quan tiền TÂM

I. Cấu trúc “Be to”

Cấu trúcCách dùngVí dụ

be lớn + V-inf

1. Mô tả sự sắp đặt, dự định

Lưu ý: lúc sử dụng cấu trúc này mang lại tựa đề các bài báo, ta thường lược quăng quật “be”.

Bạn đang xem: Be about to nghĩa là gì

The next train is lớn leave in 5 minutes.

Chuyến tàu tiếp sau sẽ tránh đi trong 5 phút.

Prime Minister is to lớn visit Paris next month.

Thủ tướng sẽ sở hữu được chuyến thăm Paris vào thời điểm tháng tới.

2. Diễn đạt mệnh lệnh: phải, được phép, đểNo one is to leave this building.

Không ai được phép rời ra khỏi tòa đơn vị này.

You are lớn go to the meeting, whether you lượt thích it or not.

Bạn bắt buộc đến dự cuộc họp, dù là thích tốt không.

The vị trí cao nhất priority of companies is to lớn generate benefits.

Ưu tiên số 1 của những công ty là tạo ra lợi nhuận.

3. Dùng trong câu điều kiện: Nếu mong mỏi … thì yêu cầu …

Cấu trúc này thường được sử dụng trong mệnh đề “if” khi mệnh đề chính diễn tả một điều kiện: một điều phải xẩy ra trước nếu như muốn một điều không giống xảy ra.

If we are khổng lồ get there by lunchtime, we had better hurry.

Nếu bọn họ muốn tới đó trước bữa trưa thì đề nghị nhanh lên.

He knew he would have lớn work hard if he was khổng lồ pass the exam.

Anh ta biết mình rất cần phải học hành cần cù nếu mong vượt qua được kì thi.

4. Dùng với kết cấu be + dạng bị động của đụng từ nguyên thể bao gồm “to”

Cấu trúc:am/is/are (not) + to + be + V past participle (quá khứ phân từ)

-> cấu tạo này thường được sử dụng trong các thông tin hoặc bảng phía dẫn.

– Đôi khi chỉ việc sử dụng dạng bị động của cồn từ nguyên thể có “to”

This cover is not khổng lồ be removed.

Không được bỏ lớp vỏ đi.

To be taken three times a day after meals.

Uống 3 lần 1 ngày sau khi ăn. (Thường in trên vỏ vỏ hộp thuốc)

Lưu ý:

Cấu trúc “be to” chỉ được dùng ở các thì bây giờ và thừa khứ.

Ví dụ:

Không dùng someone will be to lớn go somewhere.

Cũng không sử dụng dạng phân tự như  being lớn go.

II. Cấu tạo “Be about to”

Cấu trúcCách dùngVí dụ
be about lớn + V-infDiễn tả các hành động sắp xảy ra, ai đó đang sẵn sàng làm gì

They are about to finish building this park.

Họ sắp đến xây dứt cái công viên này.

Lưu ý: kết cấu “be about to” ko đi với thời hạn cụ thể.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Còn Nhớ Tên Nhau, Còn Nhớ Tên Nhau Xin Gọi Trong Giấc Mộng

We are about khổng lồ leave in 5 minutes.

Chúng tôi chuẩn bị rời ngoài trong 5 phút nữa.

III. Thì tương lai trong thừa khứ (Future in the past)

1. Khái niệm

Thì sau này trong vượt khứ biểu đạt những ý tưởng, xuất xắc suy đoán những sự việc, hiện tượng có thể sẽ xảy ra về sau của vượt khứ.

2. Kết cấu và giải pháp dùng

STTCách dùngCấu trúcVí dụ
1Diễn tả thói quen, sự tiềm ẩn hoặc suy đoán.S + would + V-inf

We used lớn stop at a toy store after school, then we would go trang chủ together.

Chúng tôi thường lép 1 cửa hàng đồ chơi sau khi tan học, tiếp đến sẽ cùng về nhà. (thói quen thuộc trong quá khứ hiện tại không còn nữa)

He promised he would buy coffee for me.

Anh ta vẫn hứa đã mua cafe cho tôi. (sự hẹn hẹn)

I knew she would help her mother with the cooking.

Tôi biết là cô ấy sẽ giúp mẹ đun nấu nướng. (sự suy đoán)

2Diễn tả kế hoạch, ý định sẽ được thực hiện trong tương laiS + was/were + going khổng lồ + V-infHe said Mary was going lớn bring lunch with her.

Cậu ấy nói Mary sẽ sở hữu bữa trưa theo.

3Diễn tả sự suy đoán, có tương lai nhưng sẽ sở hữu được một khoảng thời hạn nhất định để vụ việc xảy raS + would + be + V-ingAt 7 p.m. Yesterday, she said she would be doing her homework.

Lúc 7 giờ buổi tối qua, cô ấy nói vẫn làm bài tập.

(Giải thích: câu hỏi làm bài bác tập được ra mắt sau lúc cô ấy nói, mặc dù đến thời điểm hiện nay không biết cô ấy bao gồm thật sự làm hay không, ngôi trường hợp này không chắc xảy ra trong tương lai, rất có thể hoặc cấp thiết xảy ra.)

4Diễn tả hành động, sự việc không có thật sinh hoạt quá khứ, miêu tả sự nuối tiếc hoặc bào chữaS + would + have + Vp.p (quá khứ phân từ)He would have bought the oto but he didn’t have enough money.

Anh ta chắn chắn sẽ thiết lập chiếc xe pháo này nhưng mà lại cảm thấy không được tiền.

5Thể hiện sự nuối tiếc nuối, biện hộ nhưng nhấn mạnh tính liên tiếp (tức là sẽ sở hữu được một khoảng thời hạn nhất định cho hành động đó)S + would + have + been + V-ingShe would have been working in new york but she had a job in London.

Cô ấy có thể sẽ thao tác ở thành phố new york nhưng lại có công việc ở London rồi.

(Có thể đọc là: cô ấy chắc sẽ thao tác làm việc (một thời gian, nhấn mạnh tính liên tục) ngơi nghỉ New York, tuy vậy cô ấy đang có quá trình ở London cần không thể.)

*

Hãy thuộc ôn lại kiến thức và kỹ năng đã học tập qua những bài tập tiếp sau đây nhé!

Practice 1. Complete the sentences using be to/be about to. (Hoàn thành câu sử dụng cấu trúc be to/be about to.)

He _____________ (visit) his grandma next month. She knew she would have lớn put more effort if she ___________ (win) the competition. “You _____________ (do) your homework before you watch TV”, said his mother. I ____________ (go) khổng lồ bed when the phone rang. The expedition _____________ (start) in a week.

Xem đáp án

He is khổng lồ visit his grandma next month. (Cậu ấy sẽ đi thăm bà trong thời điểm tháng tới.)Giải thích:Đây là câu miêu tả dự định, planer và vào câu bao gồm thời gian cụ thể là “next month” (tháng tới). Vậy ta sẽ sử dụng cấu tạo “be to”. She knew she would have lớn put more effort if she was to win the competition. (Cô ấy biết là mình đề nghị nỗ lực hơn thế nữa nếu muốn thành công cuộc thi này.)Giải thích:Ta dùng cấu tạo “be to” trong câu điều kiện khi mô tả một điều phải xẩy ra trước nếu như muốn một điều không giống xảy ra. Và đó là câu điều kiện loại 2, do đó mệnh đề “if” sẽ phân tách ở thì thừa khứ đơn, và ta có đáp án là: was to lớn win. “You are to vị your homework before you watch TV”, said his mother. (Mẹ cậu ấy nói: “Con buộc phải làm bài xích tập trước khi xem ti vi.”)Giải thích:Đây là một câu mệnh lệnh, vì thế ta vẫn áp dụng kết cấu “be to”. Vế 2 của câu chia ở thì bây giờ đơn, vậy vế 1 cũng phải chia ở thì lúc này đơn, với ta bao gồm đáp án là: are to do. I was about to go to bed when the phone rang. (Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo.)Giải thích:Ta áp dụng kết cấu “be about to” lúc muốn biểu đạt hành động sắp tới xảy ra, ai đó đang sẵn sàng làm gì, với trong câu sẽ không tồn tại thời gian cầm thể. Vế 2 của câu được chia ở thì thừa khứ đơn. Do đó vế 1 cũng trở thành chia ở thì quá khứ đơn. Vậy đáp án tại chỗ này là: was about khổng lồ go. The expedition is lớn start in a week. (Chuyến thám hiểm sẽ bắt đầu trong 1 tuần.)Giải thích:Trong câu có mốc thời hạn là “a week” (1 tuần). Cho nên vì vậy ta vẫn sử dụng cấu tạo “be to”.

Practice 2. Complete the sentences using the Future in the past tense. (Hoàn thành câu sử dụng thì sau này trong vượt khứ.)

He promised he ____________ (buy) me a souvenir from Venice. Julia said Jim ____________ (bring) his brother with him, but he came alone. David ____________ (go) to the các buổi tiệc nhỏ but he was very busy. She said she ______________ (wash) the dishes at 7:00 last night. I thought you ____________ (go) fishing with your friends.

Xem đáp án

He promised he would buy me a souvenir from Venice. (Cậu ấy hẹn sẽ thiết lập cho tôi một món đồ lưu niệm tự Venice.)Giải thích:Đây là câu miêu tả sự hứa hẹn hẹn. Vì vậy ta vẫn áp dụng cấu tạo “would + V-inf”. Julia said Jim was going to bring his brother with him, but he came alone. (Julia nói Jim sẽ gửi em trai cậu ấy đi cùng, tuy vậy cậu ấy lại cho một mình.)Giải thích:Ta áp dụng cấu trúc “be + going to + V-inf” khi mô tả một chiến lược sẽ được thực hiện trong tương lai.  David would have gone to the party but he was really busy. (David chắc sẽ đến buổi tiệc nhưng anh ấy đã quá bận.)Giải thích:Khi mô tả sự tiếc nuối nuối hoặc bào chữa, ta sử dụng cấu trúc “would + have + Vp.p”.  She said she would be washing the dishes at 7:00 last night. (Cô ấy nói vẫn rửa chén lúc 7 giờ tối hôm qua.)Giải thích:Tương tự cấu trúc “be + going to lớn + V-inf”, ta cũng áp dụng kết cấu “would + be + V-ing” khi mô tả một kế hoạch sẽ tiến hành thực hiên trong tương lai, mà lại sẽ yêu cầu một khoảng thời hạn nhất định để hành động xảy ra, mà ở đó là 7 giờ về tối qua. Bởi vì đó, câu trả lời sẽ là: would be washing. I thought you would go fishing with your friends. (Tớ đã nghĩ là cậu đã đi câu cá với các bạn chứ.)Giải thích:Khi diễn đạt sự suy đoán, ta sử dụng cấu tạo “would + V-inf”. Vậy ta bao gồm đáp án là would go.

Vậy là chúng ta đã thuộc nhau tìm hiểu về cấu trúc “be to, be about to” cũng như thì sau này trong vượt khứ (Future in the past). Qua nội dung bài viết này, mong muốn các bạn sẽ hiểu rõ và rất có thể vận dụng nó vào giao tiếp hằng ngày để làm phong phú và đa dạng hơn vốn từ bỏ của mình.

Nếu bạn có dự định học giờ Anh giao tiếp thành thạo hơn thì hiện nay bommobile.vn đang cung ứng khóa học tập 4SKILLS – khóa đào tạo và huấn luyện giúp học viên phân phát triển trọn vẹn 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết để hoàn toàn có thể giao tiếp thành thạo cũng như sử dụng tiếng Anh như một lý lẽ cho bài toán học tập cùng nghiên cứu, nếu như khách hàng quan tâm thì hãy xem cụ thể hơn: Tại đây Hoặc gọi qua hotline tại những cơ sở của bommobile.vn nhằm được hỗ trợ tư vấn nhé.


Chuyên mục: Tin Tức