Bài tập hóa lí

     
... Sức nóng hóa học: nhiệt độ hóa học ngành hóa học nghiên cứu hiệu ứng nhiệt trình như: trình hòa tan, trình sonvat hóa … Cơ sở nghiên cứu và phân tích nhiệt rượu cồn học vận dụng nguyên nhiệt hễ học vào hóa học tập ... Biểu thức làm rõ thêm ý nghóa hóa thế, nghóa là: chất chuyển từ tâm trạng bao gồm tổng hóa cao mang đến trạng thái tổng hoá tốt BÀI TẬP CHƯƠNG 2.1: Tính Q, A, ∆U, ∆S, ∆H, ∆F ∆G trình cất cánh mol nước P=0,15atm, ... Toàn vào 80 5.5 tất cả hổn hợp hai hóa học lỏng không hoà rã vào 84 bài tập Chương 6.1 90 ĐIỆN HOÁ HỌC 94 phản ứng oxy hóa khử vẻ ngoài biến hóa thành năng lượng điện 94 pin sạc hóa học PHỤ LỤC Để dễ dàng việc giải...

Bạn đang xem: Bài tập hóa lí


*

... 1.4 bài tập chủng loại Ví dụ 1: Tính biến hóa thiên nội làm bay 10g nước đôi mươi 0C chấp nhận nước khí tưởng bỏ qua thể tích nước lỏng sức nóng hóa nước trăng tròn 0C 2451,824 J/g Giải sức nóng lượng cần cung cấp để có tác dụng hóa ... = - 15,3031 (Kcal) Chương CÂN BẰNG pha 4.1 một vài khái niệm Pha: tập hòa hợp phần đồng thể hệ, bao gồm yếu tắc hóa học đặc thù hóa điểm Số pha cam kết hiệu f Số cấu tử: số buổi tối thiểu thích hợp phần đủ nhằm ... Sôi nước cloroform 1000C 600C, nhiêêt hóa tương xứng 12,0 7,0 kcal/mol Tính nhiêêt đôê mà chất lỏng áp suất? Giải call T ánh nắng mặt trời mà hóa học lỏng bao gồm áp suất: Ta có: Với:  1  1 λ1  −  = λ  −...
*

... LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 bài bác tập tất cả lời giải đưa ra tiết: Câu 1: Tính đổi mới thiên nội làm bay 10g nước 200C chấp nhận nước khí tưởng bỏ qua mất thể tích nước lỏng sức nóng hóa nước 200C 2451,824 J/g Giải: ... NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC 2.1 bài bác tập gồm lời giải chi tiết: Câu 1: Tính trở thành thiên entropy nấu nóng thuận nghịch 16kg O2 từ 273K cho 373K điều kiện sau: a Đẳng áp b Đẳng tích coi O2 khí tưởng ... CHƯƠNG 5: DUNG DỊCH VÀ CÂN BẰNG DUNG DỊCH - HƠI 5.1 bài tập gồm lời giải bỏ ra tiết: Câu 1: Tính áp suất dung dịch đường (C12H22O11) 5% 1000C mật độ % hỗn hợp glycerin nước nhằm gồm áp suất áp suất...
*

*

... LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 B i tập l i gi i đưa ra tiết: Câu 1: Tính phát triển thành thiên n i làm cất cánh 10g nước 200C chấp nhận nước khí tưởng làm lơ thể tích nước lỏng sức nóng hóa nước 200C 2451,824 J/g Gi i: ... NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC 2.1 B i tập bao gồm l i gi i đưa ra tiết: Câu 1: Tính biến đổi thiên entropy làm cho nóng thuận nghịch 16kg O2 từ bỏ 273K đến 373K i u khiếu nại sau: a Đẳng áp b Đẳng tích xem O2 khí tưởng ... B i tập tự gi i: Câu 1: xác định biến thiên n i làm cho hóa 20g etanol nhiệt độ s i, biết sức nóng hóa riêng biệt etanol 857,7 J/g thể tích ánh sáng s i 607 cm3/g (bỏ qua thể tích pha lỏng) ĐS: 2,54 kJ Câu...

Xem thêm: Cậu Chủ Ma Cà Rồng Không Thể Bỏ Qua, Những Phim Ma Cà Rồng Xuất Chúng Nhất


*

... 48 PHẦN B: BÀI TẬP 49 Chương I: CẤU TẠO CHẤT ……………… …………………… ………… 49 I/ bài tập phân tử nhân nguyên tử 49 tuyển tập tập hóa gồm lời giải chọn thanh lọc bài tập gồm lời giải ………………………………………… ... A1) bài xích tập bao gồm lời giải ……………………………………… …… 157 a2) bài bác tập từ giải ……………………………………… ………… 158 tuyển tập tập hóa tất cả lời giải chọn thanh lọc b Hoạt độ hệ số hoạt độ chất điện phân……………… ……… 158 b1) bài ... Thế……………………………………… ………… 174 bài tập gồm lời giải ………………………………… ………………… 174 bài xích tập từ bỏ giải ……………………………… …………………………176 tuyển chọn tập tập hóa tất cả lời giải chọn lọc CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÓM TẮT Phần A: Chương...
... Rét chảy Giải: a, ta gồm = = =23,4.106 N.m2=239 atm/ Tức tăng áp thêm 239 atm, ánh nắng mặt trời nóng tung A tăng b, ta bao gồm =()= =-138 atm/ gồm nghĩa tăng áp suất thêm 138 atm nhiệt độ đông đặc giảm bài 10: ... Cùng với kết câu Giải: a, ta gồm hệ: lg100= +B lg400=+B giải ra: A =-1662 B=7,9193 aceton sôi áp suất bão hòa áp suất khí quyểnlg760=:+7,9193 -> T=329,86=56,7 b, xác minh nhiệt hóa hơi: Ta phương ... Tăng GIẢI a,Ta : =Cp+=(6,5-6,2)cal/mol.+=5,08 cal/mol b, trường đoản cú câu a ta có: ƛ(T)=+ ƛ(230=2600-41.5,08=2391,72cal/mol ƛ(300=2600+29.5,08=2747,32cal/mol c, ta có: ===10,24 T=271+20,24=281,24 Bài1 1:...
... LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 bài bác tập lời giải bỏ ra tiết: Câu 1: Tính vươn lên là thiên nội làm bay 10g nước 200C gật đầu đồng ý nước khí tưởng làm lơ thể tích nước lỏng sức nóng hóa nước 200C 2451,824 J/g Giải ... NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 bài tập lời giải chi tiết: Câu 1: Tính vươn lên là thiên entropy nấu nóng thuận nghịch 16 kg O2 từ 273K cho 373K điều kiện sau: a Đẳng áp b Đẳng tích xem O2 khí tưởng ... 1.2 .Bài tập từ giải: Câu 1: xác minh biến thiên nội làm cho hóa 20g etanol nhiệt độ sôi, biết sức nóng hóa riêng etanol 857,7 J/g thể tích ánh sáng sôi 607 cm3/g (bỏ qua thể tích pha lỏng) ĐS: 2,54 kJ Câu...
... LƯỢNG GIÁC NGƯỢC CHƯƠNG : PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC I PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 13 II CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ ... Ta có: √ d ) { Ta có: { ( ) bài 2: Giải phương trình sau (
Chuyên mục: Tin Tức