Bài ca thịt chó

     

Nhìn vào thì như thịt bòSờ vào thì như thịt giòCủ riềng kèm theo hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết mổ bòSờ vào thì như thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết bòSờ vào thì như giết thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Lá mơ tươi đây này anh ơiEm mời anh xơi mang lại đã đời.... ợ hợ .....Mắm tôm cay em vừa nêm đâyăn rồi đi tức thì em tính tiền, tính tiền***Nhìn vào thì như thịt bòSờ vào thì như giết giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như làm thịt bòSờ vào thì như thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óC ... H ... Ó .... Ó .. Ó
Bạn đang xem: Bài ca thịt chó

Nhìn vào thì như thịt bòSờ vào thì như giết mổ giòCủ riềng kèm theo hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết thịt bòSờ vào thì như giết mổ giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như làm thịt bòSờ vào thì như làm thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Lá mơ tươi trên đây này anh ơiEm mời anh xơi mang đến đã đời.... ợ hợ .....Mắm tôm cay em vừa nêm đâyăn rồi đi ngay em tính tiền, tính tiền***Nhìn vào thì như thịt bòSờ vào thì như làm thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết mổ bòSờ vào thì như giết giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óC ... H ... Ó .... Ó .. Ó


*cha Kể con Nghe

Nguyễn Hải Phong

*
2.995.215


http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20120119/DgqikZuI71v9sZX1ZE0q58f6e0d946a55.jpg

Sẽ thành công

nhiều Ca Sĩ

*
2.395.385


http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20120119/DgqikZuI71v9sZX1ZE0q58f6e0d946a55.jpg


Xem thêm: Game Summoners War For Android, ‎Summoners War

http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.bommobile.vn.net/bucket-image-bommobile.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg

Chuyên mục: Tin Tức